• Полиграфски изследвания

  • Професионален подбор на кадри

  • Организационно консултиране

  • Психологични анализи

  • Психологично портретиране

Новини

Наименование на обучениетоДата
Анализ на невербалното поведение и Лицево кодиране (FACS),
водещ: д-р Игор Витале
29.09 - 01.10.2017 г.Записване
Toggle Bar