Обединява ни идеята за създаване на компания, която да посреща всяка необходимост от приложението на разнообразни психологични методи в частните компании в България и чужбина. Екипът е изцяло изграден от специалисти с психологично образование – хора с практически опит и млади мотивирани експерти, чиято цел е предлагане на качествени услуги и обучения, които да разрешават проблеми и да посрещат нуждите на бизнеса, да развиват уменията и повишават експертните компетенции на обучаеми, в сферата на криминалната, организационната психология и професионалната психодиагностика.

Тодор Тодоров е управител на Assess. Между 1999 г. и 2012 работи в сектор „Криминална психология” на Института по психология–МВР, като от 2009 до 2012 е началник на сектора.

Емил Пенов работи в Assess от 2013 г. Между 1997 и 2013 е служител в ИП на МВР в сектор „Професионална психодиагностика” и „Криминална психология”.

Велина Владимирова работи в Assess от 2013 година. В периода 2008 г. - 2013 г. е Служител в сектор "Криминална психология" на Института по психология на МВР.

Таня Димитрова работи в Assess от 2014 година. В периода 2012 - 2014 участва в обучения и стажантски програми към Институт по психология на МВР.

Работи в Assess от 2015 година. Офис Велико Търново. От 2000 г. до 2014 г. работи в системата на МВР, 6 години от които в Института по психология.

Даниел Генков работи в Assess от 2016 година.
През 2010 г. завършва бакалавърската си степен по Психология във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

Петя Илиева работи в Assess от 2016 година. Своето образование по  „Психология“ и  „Трудова и организационна психология“ завършва в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.