Даниел Генков работи в Assess от 2016 година.
През 2010 г. завършва бакалавърската си степен по Психология във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

През 2012 г. завършва магистратура по психология – специалност  „Клинична  и консултативна психология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
През 2010 г. работи като психолог в ЦСУ - Център за социална рехабилитация и интеграция - гр. Велико Търново.
През 2011г. - завършва Стажантска програма в Институт по психология на МВР.
В периода 2013 – 2016 г. е служител в Държавна агенция „Технически операции“ – на длъжност експерт-психолог.

Обучение и сертификати:

- NEO PI R
- IST 2000R
- HCS – INTEGRITY CHECK


Участвал е в кръгли маси и конференции в сферата на клиничната психология и националната сигурност. Има завършени курсове и обучения в сферата на подбора на кадри, хипнозата и др.

Новини