Даниел Генков
Психолог

Даниел е експерт в сферата на професионалната психо-диагностика, психологичното профилиране и превенцията на злоупотреби в работен контекст. Сертифициран инструктор за работа с полиграф към PEAK C.A.T.C.

През 2010г. завършва бакалавърската си степен по Психология във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, а през 2012г. - магистратура, специалност „Клинична и консултативна психология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Завършва редица курсове и обучения в сферата на психодиагностиката и хипнозата.

В периода 2013 – 2016г. Даниел е служител в Държавна агенция „Технически операции“, а от 2016г. е част от екипа на „АСЕС“ ЕООД.

В професионалната си практика в „АСЕС“, Даниел има проведени над 500 психологични оценки и полиграфски изследвания с над 3 000 изследвани лица за проверка на лоялност, разкриване на кражби, злоупотреби с конфиденциална информация, грабежи и тежки криминални престъпления. От началото на 2022г. е сертифициран и за работа с Eye Detect +.

От декември 2022г. е редовен докторант в Югозападен университет „Неофит Рилски“, където преподава на студенти в магистърската програма по „Криминална психология“.

Даниел е лектор в специализирани обучения в сферата на невербалната комуникация, воденето на преговори и детекцията на рисково и измамно поведение.

Член е на Дружеството на психолозите в Република България и Американската полиграфска асоциация.

Новини