fbpx

Ели Динкова
Организационен консултант

Ели Динкова е организационен консултант с над 25-годишен международен опит и експертност в сферите стратегическо планиране, процесен инженеринг, управление на промяната, организационна психология, индивидуален и екипен коучинг. 

През 2017г. Ели се присъединява към екипа на „АСЕС“ ЕООД, а от 2018г. поема бизнес управлението на дружеството. Паралелно с ролята си на мениджър, участва активно в проекти в областта на организационната диагностика и организационното консултиране. Води обучения, насочени към изграждане на индивидуални и екипни компетенции, свързани с емоционална интелигентност, комуникация, умения за разрешаване на конфликти и др. 

В последните години на работа Ели насочва своя фокус към промяната и ролята на човешкия фактор в организационното развитие и специализира в работата с хора по метода на фокусирания върху решенията коучинг. 

 

Новини