Ели Динкова
Управленски консултант

Ели е управленски консултант с дългогодишен международен опит и експертност в сферата на стратегическото планиране, организационното структуриране и развитие, процесния  инженеринг, внедряването и одит на системи за управление.

В портфолиото клиенти, с които Ели е работила като консултант влизат широк кръг от български и чуждестранни компании в различни сектори: услуги, IT сектор, строителство, хранителна промишленост, инженеринг, търговия, енергетика, асоциации.

Особено място в опита на Ели заема активния й консултантски принос към развитието на системи за Корпоративна Социална Отговорност в България.

В последните години на работа Ели насочва своя фокус към промяната и ролята на човешкия фактор в организационното развитие и специализира в работата с хора по метода на фокусирания върху решенията коучинг.

Ели работи в Асес от 2017. През 2018 в качеството на Прокурист, поема бизнес управлението на дружеството, като паралелно ръководи и участва в множество проекти в сферата на организационното консултиране и развитие.

Новини