Ели Динкова има дългогодишен опит в сферата на управленското консултиране. Работила е по редица проекти, както в България, така и в чужбина, свързани със стратегическо планиране, организационното развитие и  внедряване на системи за управление. От 2018 година е Управляващ директор на Assess.