fbpx

Габриела Симова
Криминален психолог

Габриела завършва магистърска степен „Право“ през 2012г. в „Университет по национално и световно стопанство“, гр. София и магистърска степен „Криминална психология“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград през 2017 година.

Има придобита юридическа правоспособност през 2012 година. 

Участва в редица обучения в сферата на Криминалната психология.

Преминала е множество стажове, сред които в Софийски районен съд, Софийска районна прокуратура, Софийска следствена служба, Институт по психология към МВР и други. 

Габриела е част от екипа на „АСЕС“ ЕООД от 2023 година.

Новини