Обединява ни идеята за създаване на компания, която да посреща всяка необходимост от приложението на разнообразни психологични методи в частните компании в България и чужбина. Екипът е изцяло изграден от специалисти с психологично образование – хора с практически опит и млади мотивирани експерти, чиято цел е предлагане на качествени услуги и обучения, които да разрешават проблеми и да посрещат нуждите на бизнеса, да развиват уменията и повишават експертните компетенции на обучаеми, в сферата на криминалната, организационната психология, спортно-психологичното консултиране и професионалната психодиагностика.

Тодор Тодоров е управител на Assess. Между 1999 г. и 2012 работи в сектор „Криминална психология” на Института по психология–МВР, като от 2009 до 2012 е началник на сектора.

Ели Динкова има дългогодишен опит в сферата на управленското консултиране. Работила е по редица проекти, както в България, така и в чужбина, свързани със стратегическо планиране, организационното развитие и  внедряване на системи за управление. От 2018 година е Управляващ директор на Assess.

Емил Пенов работи в Assess от 2013 г. Между 1997 и 2013 е служител в ИП на МВР в сектор „Професионална психодиагностика” и „Криминална психология”.

Велина Владимирова работи в Assess от 2013 година. В периода 2008 г. - 2013 г. е Служител в сектор "Криминална психология" на Института по психология на МВР.

Таня Димитрова работи в Assess от 2014 година. В периода 2012 - 2014 участва в обучения и стажантски програми към Институт по психология на МВР.

Работи в Assess от 2015 година. Офис Велико Търново. От 2000 г. до 2014 г. работи в системата на МВР, 6 години от които в Института по психология.

Даниел Генков работи в Assess от 2016 година.
През 2010 г. завършва бакалавърската си степен по Психология във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

Чавдар Ковачки работи в Assess от 2018 година.

 Христина Алексова работи като криминален психолог в „Асес“ от 2019 година.