Георги Атанасов работи в „Асес“ от 2016 година.

Своето образование по „Когнитивна наука и психология“ завършва в Нов Български Университет, където в момента следва магистратура „Организационна и социална психология“.

 Георги Атанасов работи в „Асес“ от 2016 година.

Своето образование по „Когнитивна наука и психология“ завършва в Нов Български Университет, където в момента следва магистратура „Организационна и социална психология“.

През 2018 година завършва полиграфското училище на “PEAK C.A.T.C”, акредитирано от Американската Полиграфска Асоциация.

Участва в стажантски програми към Център по психично здраве и превенция.

към ВМА, провеждане на специализирани обучения в криминалната и организационната психология.

Участва на кръгли маси, конференции и конгреси в сферата на криминалната психология и организационната психология.