Христина Алексова
Психолог

Христина Алексова завършва бакалавърска степен по "Социология" в ЮЗУ "Неофит Рилски" през 2016 година. През 2018 продължава образованието си в същия университет и завършва магистратура по "Криминална психология". Тя е участвала в различни обучения и семинари в областта на криминалната психология, сред които "Психологично профилиране", "Анализ на невербалната комуникация", "Анализ на лицевите експресии" по системата на Пол Екман.

Христина Алексова работи в „Асес“ от 2019 година.

Новини