Христина Алексова
Криминален психолог

Христина Алексова завършва бакалавърска степен по "Социология" в ЮЗУ "Неофит Рилски" през 2016 година. През 2018г. продължава образованието си в същия университет и завършва магистратура по "Криминална психология". Участвала е в редица обучения и семинари в областта на криминалната психология, сред които "Психологично профилиране", "Анализ на невербалната комуникация", "Анализ на лицевите експресии" по системата на Пол Екман. 

Сертифициран експерт е за провеждане на разпити на деца в „синя стая“ – „Подкрепа за разпит и изслушване на деца и участието им в правни процедури“. 

Сертифицирана за работа с "PAI Plus" - Въпросник за клинична оценка на личността.

Сертифицирана за работа с EyeDetect+ към Converus.

Христина има проведени над 2000 полиграфски изследвания по различни казуси, свързани с проверка на лоялност, разкриване на кражби, злоупотреби с конфиденциална информация, грабежи и тежки криминални престъпления. Лектор е в специализирани обучения в сферата на невербалната комуникация, детекцията на измамно поведение, поведенческия анализ. 

Христина работи в „АСЕС“ ЕООД от 2019 година. 

Новини