Кога: 24 април - 30 юни 2023 г.
Къде: София, България