Дата: 17 - 20 юли 2023 г.


Място: гр. София 

Участниците в курса ще имат възможност да обсъждат казуси от практиката си и да обменят опит с колеги-полиграфисти.

Ще научат всички актуални теми и нововъведения свързани с полиграфските изследвания.

Ще бъдат запознати с  всички валидизирани полиграфски техники.

Ще научат процедури, които да им помогнат да намалят неопределените си резултати, да подобрят качеството на данните си и да обогатят познанията си в сферата на полиграфските изследвания като цяло.

 

Програмата е гъвкава и съобразена с нуждите и интересите на участниците.

 

Инструктор: Реймънд Нелсън – Полиграфист, учен, специалист към „Лафайет“, член на борда на директорите и бивш президент на Американската Полиграфска Асоциация (АПА).

 

Цена: $650.00 с ДДС.

Имейл за регистрация: