fbpx

Първата в света апликация за верифициране на твърдения

Когато истината има значение

Какво е VerifEyeTM?

Приложение за iOS или Android апарати, което бързо и точно верифицира твърдения, използвайки неволни движения на очите. VerifEye тестовете могат да бъдат проведени собственоръчно навсякъде за около пет минути на почти всеки език. Значително променя начините, по които светът идентифицира истината. Световно признати учени разработват оригиналния ocular-motor deception test през 2003 г. и след множество проучвания стигнаха до подобрения, включително този значим напредък.

Защо VerifEye е различен?

В сравнение с други методи за верификация на твърдения, е по-бърз, точен, лесен за употреба, автоматизиран, достъпен, гъвкав и създаден за употреба чрез мобилен телефон.

VerifEye е уникален.

Каква работа върши VerifEye?

Чрез мобилен апарат можете с точност да верифицирате твърдения в следните области:

  • - Кандидати за работа: за отсяване на кандидати или провеждане на периодични проверки
  • - Идентичност: за валидизиране на идентичност при молби за достъп или финансови услуги, проверки на личен или професионален профил
  • - Кредитна история: за определяне на риск при създаване на акаунти на нови клиенти
  • - Жалби: за верифициране на твърдения, свързани със застрахователни казуси, да тествате спазване на условия на пробация или разрешаване на спорове

Какво се случва когато не казваш истината?

Мозъкът ти работи повече когато лъжеш. Колкото по-сериозни са последствията ако бъдеш хванат, толкова по голям е и когнитивният товар. Това оказва влияние върху очите, независимо дали го знаеш или не. VerifEye отчита промени в диаметъра на зениците, очните движения, примигванията, фиксациите и други параметри.

Защо има значение?

В комбинация с други технологии повишава валидността на процеса по подбор или периодична проверка. VerifEye е тест за верификация на твърдения, създаден за директно отчитане наличието на спомени за минали събития, включително контрапродуктивни или нелоялни практики. Честността е силен предиктор за бъдещата успешна професионална реализация и надеждност на кандидати.

Очите не лъжат®

 

Как работи VerifEye?

Как се прави тест с VrifEye?

Компаниите организират процеса по създаване на онлайн тест и изпращат уникален линк посредством тестово съобщение или имейл на изследваното лице. Чрез натискане върху линка се активира апликацията VerifEye на мобилния Android ил iPhone.

Какво се случва по време на теста?

Тестовете се правят собственоръчно на мобилния телефон. Инструкции за това, как се минава през теста са предоствени в кратко информативно видео. Изследваните лица отговарят вербално на въпроси в рамките на 5 минути. Камерата записва поведението на очите, зададените въпроси и отговорите на изследвания. Когато тестът приключи, отговорите на изследваният и записаните данни от очите се анализират и оценяват, индикирайки истинност (или лъжа).

Колко точен е VerifEye?

Данните от тестовете се изчисляват посредством алгоритъм за логистична регресия с 80% валидност. Вземат се предвид разширението на зениците, движенията на очите, примигванията и др. Д-р John Kircher, съоткривател на дигиталния полиграф, работи по развитието на полиграфа и зрителни системи за оценка от 90-те години на миналия век.