Марисол Вале
Психолог

Марисол Вайе – Полиглот, който говори четири езика: Италиански, Немски, Испански и Английски. След дипломирането си, насочва професионалните си интереси към сферата на поведенческия анализ и криминалната психология. През 2018 г. завършва успешно Базово обучение за работа с полиграф, организирано от Peak C.A.T.C & Assess Ltd. и е сертифициран полиграфист.
Член на Американската Полиграфска Асоциация. През 2021 г. се сертифицира за работа с EyeDetect и EyeDetect +.
Марисол е официалният представител на Асес в Италия от 2021 година.

Новини