Дали ще оборудвате нов офис, осъвременявате съществуващ или ще организирате бизнес среща, като лидер и предприемач трябва да се съобразявате с характера и целта на дейността си

, очакванията на клиенти и партньори, и нуждите на персонала. Добре подбраното работно пространство стимулира продуктивност, адаптивност и растеж.

Важно е да се отбележи, че постигнатата ефективност невинаги е пропорционална на вложените средства. Това обучение предлага знания за основните психологически принципи, в комбинация с практически съвети за организация и манипулиране на работното пространство. Темите включват знания и идеи за промяна, които обхващат широк кръг от възможности – от мащабни проекти като избор на помещения, цветове и разположение на мебели, до дискретния избор на позиция около масата за преговори или температурата в офиса. Независимо от наличните ресурси, настоящото обучение ще ви даде лесно приложими и ефективни инструменти за значително оптимизиране на работния процес на вашия екип или организация. 

Модул  "Структуриране на работното пространство" разглежда ролята и влиянието на  пространственото разположение и организация, както на хора, така и на предмети, като мощен фактор за постигане на желани резултат, и изгражда умения за практическо приложение на това специфично знание.

ЦЕЛИ

- Да запознае участниците с основни принципи на влияние на пространството, както за клиенти, така и за служители.
- Да формира умения за подбор и организация на ефективно фирмено пространство в зависимост от възможностите и даденостите на средата.
- Да развие познания за умения за влияние върху преговори и дискусии чрез манипулиране на физическото пространство.
- Да интегрира получените знания и умения в разрешаването на практически задачи.

ТЕМИ

- Важни елементи от работното пространство за стимулиране на работната ефективност
- Разпределение на пространството
- Пространство за клиенти и фирмен имидж
- Фактори при избор и дизайн на офис пространство
- Цветове и тяхнто влияние
- Идеи за малки, но ефективни промени
- Методи за повишаване на морала и създаване на здравословна атмосфера
- Ефикасно подновяване на съществуващ офис – източници на идеи, решения и изпънение
- Къде да седнем – разположение на местата в зависимост от желания резултат при преговори и дискусии
- Практически упражнения, симулации и разглеждане на примери

СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО, ВИЕ ЩЕ:

- Познавате ключовите компоненти на работното пространство за влияние върху ефективността и мотивацията на персонала.
- Разполагате с умения и знания за привличане на клиенти и създаване на желания облик на организацията чрез манипулиране на физическото пространство.
- Знаете как да използвате физическото пространство за управление на динамиката при преговори и дискусии.
- Развиете увереност и умения за избор и организация на ефективно работно пространство.

Записване: Форма за регистрация