Защо е толкова трудно да се мотивират служителите в съвременното общество? Може би заради бързите промени. Tрудна е адаптацията и приемането на новите идеи, системи на 

работа и променливите фирмени философии. Допълнително предизвикателство е работата с хора с опит в различни области, ценностни системи и от други поколения.

Модул "Мотивация на персонала" разглежда човешката мотивация и развива умения за ефективно мотивиране на персонала.Създадено е специално да помогне на заетите лидери да разберат мотивацията на служителите и да създадат условия за извличане на максимална продуктивност от персонала.

Обучението се фокусира директно върху факторите, които ръководят човешката мотивация и стратегии за управлението им на работното място и помага на супервайзъри и мениджъри да създават по-динамични, лоялни и ефективни работни групи.

Съдържанието е подготвено на база на най-съвременните научни знания и подходи от световния опит. Програмата предвижда адаптиране на материала при нужда, за да ви предоставим подготовка, която да отговаря на вашите бизнес цели.    Мотивирайте вашите служители да вършат това, за което са наети и дори да влагат допълнително старание. Звучи лесно, но като мениджър, знаете, че това е едно от най-трудните предизвикателства.

ЦЕЛИ

- Дефиниране на мотивацията и разглеждане на начините, по които тя влияе върху продуктивността.
- Запознаване научастниците с основни теории и принципи на мотивация на персонала.
- Запознаване участниците с богат набор от техники за мотивация.
- Изграждане на умения за повишаване на ефективността на служителите чрез атестация и планиране.
- Формиране на умения за създаване и поддържане на благоприятен мотивационен климат.
- Интегриране на получените знания и умения в разрешаването на практически задачи и симулации.

ТЕМИ

- Какво е мотивация на персонала и защо е важна?
- Теории за мотивацията на персонала и тяхното практическо приложение
- Аспекти на мотивацията в организацията
- Петнадесет параметрина мотивацията: разглеждане на съвременнитеподходи
- Често срещани грешки и техните разрешения
- Професионално развитие на персонала – методи и често срещани проблеми
- Атестация и планиране (performance review)
- Промяната е възможна: създаване на благоприятен мотивационен климат
- Уроци от най-добрите
- Видове стил на менажиране и тяхното използване като мотивационен лост
- Практически упражнения и симулации

СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО, ВИЕ ЩЕ:

- Култивирате разбиране за същността и значимостта на мотивацията на персонала.
- Познавате основни мотивационни теории и как да ги приложите в реални обстоятелства.
- Познавате стиловете на управление и тяхната функционалност в зависимост от желания резултат и изискванията на средата.
- Разполагате с палитра от техники за мотивиране на персонала и стимулиране на професионалното развитие.
- Знаете как да стимулирате персонала чрез атестация и планиране на работата.
- Можете да подобрите ефективността на служителите чрез използването на богат набор от мотивационни лостове.

Записване: Форма за регистрация