Изискванията, които кризата поставя пред лидера, са високи и последиците може да са опустошителни. За всеки бизнес лидер е важно да е подготвен при поражения, да реагира компетентно, и да умее да 

минимизира негативните последствия за организацията си при неочаквани кризисни ситуации. Всяка криза в организацията носи елемент на изненада, разгръща се в множество сфери, изисква бързи и адекватни отговори, и може да има разрушителен ефект върху вашия екип и организация, създавайки сериозен индивидуален и групов психологически стрес.

Доброто планиране,наличието на „кризисна стратегия”, разбирането на психологическите ефекти от кризата на индивидуално и екипно ниво, и уменията за ръководене на другите в „тежки времена”,ще ви помогнат да намалите разрушителното влияние на потенциална криза или дори да я избегнете.

Модул "Лидерство по време на криза" ще ви помогне да разбирате какво се случва с екипа и организацията ви по време на криза и какви са социално-психологическите механизми, които способстват ефективното управление. Обучението развива умения за ръководене на хората в напрегната ситуация,разглежда същността на кризата, видовете кризи, стратегиите за управление на неизбежното, начините за измерване на потенциалното въздействие, и установяване и овладяване на границите на кризата.

ЦЕЛИ

- Да запознае участниците с основните лостове за управление на кризи.
- Да формира умения за разпознаване на емоционалните реакции по време на криза.
- Да формира умения за поддържане на баланса в сложна ситуация чрез разбиране и управление.
- Да развие основни познания за работеща комуникация при криза.
- Да развие разбиране за лидерската роля по време на криза и пътищата за предприемане на ефективни действия.
- Да интегрира получените знания и умения в разрешаването на практически задачи и симулации.

ТЕМИ

- Същност на кризата в организацията. Видове кризи

- Фактори, влияещи на кризата

- Шест стъпки в управлението на криза

- Лидерски компетенции за разрешаване на кризи

- Лидерство по време на криза

- Възстановяване и стимулиране на организацията след криза

- Практически упражнения и симулации

СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО, ВИЕ ЩЕ:

- Разпознавате първите признаци на приближаваща криза.
- Разбирате същността на кризите, заплахите и възможностите, произтичащи от тях.
- Знаете как да действате проактивно за преодоляване на несигурността в бизнеса си.
- Разбирате как да съхраните организацията си, бизнеса и хората в нея, въпреки трудностите.
- Знаете как да предпазите себе си и екипа си от страха и паниката.
- Можете да се фокусирате върху параметрите, които подлежат на контроли дa  превръщате страха в градивно дело.
- Разполагате с практически приложими подходи и инструменти за успешно управление на кризата.

Записване: Форма за регистрация