fbpx

Модулът е посветен на стреса като съществен фактор за ефективността на човешките ресурси и създава умения за управление на стреса на работното място. Хората реагират различно на

създаващото се напрежение. Стресът може да действа стимулиращо и дори е необходим за работния процес,но когато нивата на стрес са твърде високи, те се отразяват негативно върху хората. Някой стават агресивни, а други пасивни, или просто се парализират. Независимо от реакцията, резултатите от неконтролирания стрес са едни и същи –личната и фирмената продуктивност намалява, творчеството и ентусиазмът изчезват.

Прекомерният стрес се отразява негативно на служителите, чрез влошаване на здравето и работоспособността, което намалява производителността на организацията.Стресът намалява ефективността на мозъка, включително функции като работоспособност, памет, концентрация и усвояване на нови знания като това реално води до загуби за организацията.Според проучванията на влиянието на стреса върху трудовата активност на хората, около 70% от посещенията при лекар и 85% от сериозните заболявания са причинени от стрес. Стресът в работата неизменно увеличава и риска от загуби, вреди и лоша репутация. Щетите, свързани със стреса, заемат също и голяма част от времето на мениджърите.

Несъмнено, изброените хуманитарни, икономически и финансови причини подчертават необходимостта от управлението на стреса в организациите. Необходимо е работодателите и мениджърите да разпознават проблематичния стрес и да вземат съответните мерки за регулирането му. Ако вие лично сте стресирани, техниките за намаляване на стреса са също наложителни.

Това обучение се фокусира върху конкретни умения за съобразяване на нивото на стрес в организацията и дава изпитани ефективни техники за париране на разрушителната му сила в работната среда. Последващият положителен ефект е осезаем както на организационно, така и на лично ниво.

ЦЕЛИ

- Да запознае участниците с видовете стрес, неговите проявления и въздействие на работното място.
- Да формира умения за ефективно управление на персонала в динамична работна среда.
- Да запознае участниците с основни принципи и техники за регулиране на стреса на работното място.
- Да формира знания и умения за разрешаване на конфликти в работен екип.
- Да запознае участниците със значението и методите за създаване и поддържане на подходящи професионални граници за стимулиране на ефективен работен процес.
- Да равие практически умения за намаляване на личния стрес.

ТЕМИ

- Дефиниция и аспекти на стреса

- Стрес на работното място

-- Често срещани източници на стрес
-- Скрити източници на стрес

- Стрес и работна ефективност

- Роля на мениджмънта за управлението на стреса

-- Личен пример
-- Предупредителни знаци и интервенция
-- Ресурси
-- Консултации с персонала
-- Фирмена политика при случай на обиди или заплахи за сигурността на служителите

- Стратегии и техники за овладяване на личния стрес на работното място

-- Овладяване на тревожност
-- Как да казваме «Не»
-- Управление на времето
-- Делегиране на отговорности
-- Физически упражнения и здраве
-- Перфекционизъм и алтернативи
-- Отчитане на малките заслуги
-- Емоционална подкрепа
-- Лична отговорност
-- Разпознаване на симптомите и навременна реакция
-- Професионална помощ
-- Програми за справяне със стреса и релаксация

-- Бързи техники за релаксация по време на работа

- Професионални граници и стрес

-- Уместни професионални граници на работното място
-- Граници между личен и професионален живот

- Практически упражнения и симулации

СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО, ВИЕ ЩЕ:

- Умеете бързо да съобразявате нивото на стрес и да планирате подходяща стратегия за манипулирането му.
- Можете да повишите ефективността на ръководения от вас екип чрез «моделиране» на стреса.
- Развиете увереност и умения за ефективно управление на персонала в динамична работна среда.
- Можете да прилагате в работата си техники за ефективно разрешаване на конфликти.
- Познавате начини за създаване и поддържане на уместни професионални граници.
- Разполагате с богата палитра от техники за намаляване на личния стрес.

Записване: Форма за регистрация