fbpx

Като отделни индивиди хората във вашата организация може би работят усилно, но те могат да постигат много повече, ако се сработват като екип. За ефективните лидери и предприемачи е от изключителна важност да знаят как да постигат това.Модул "Изграждане и вдъхновяване на екип" акцентира върху важността на груповата динамика и създава умения за ефективно управление на екип.

Обучението ще бъде изключително полезно за вас, ако:

- Искате да превърнете група от отделни личности в ефективен екип.
- Целите вашият екип да е по-позитивен, творчески и градивен, по-гъвкав и отворен към промени.
- Бихте искали за създадете групова динамика, която да насърчава взаимопомощ и сплотеност, с цел повишаване на ефективността и продуктивността на екипа.
- Планирате да наемете персонал и искате да подпомогнете ефективността на бъдещия екип чрез подбора на кадри.

Настоящото обучение има за цел да ви даде необходимите знания, техники и увереност за извличане на най-доброто от всеки член на екипа, както индивидуално, така и като група.

ЦЕЛИ

- Да дефинира значението на груповите динамики и тяхната ключова важност за ефективното управление на персонала и успеха на организацията като цяло.
- Да запознае участниците с основните принципи и психологични аспекти на груповата динамика и управление на фирмената култура.
- Да запознае участниците с основни техники за създаване, вдъхновяване и управление на екип и да развие умения за ефективното им прилагане.
- Да формира умения за подготовка и провеждане на ползотворни събрания и оперативки.
- Да интегрира получените знания и умения в разрешаването на практически задачи и симулации.

ТЕМИ

- Понятия за група и екип

- Групова динамика и роли в екип

- Комуникационни канали в екипа

- Създаване, вдъхновяване и водене на ефективен екип

- Методи за вземане на решения в екип

- Идентичност и културни аспекти на екипността

- Практически упражнения и симулации

СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО, ВИЕ ЩЕ:

- Познавате основни принципи на груповата динамика и ще култивирате разбиране за ефекта на тази динамика върху качеството и функционалността на работните процеси.
- Владеете разнообразни психологически подходи за успешно управление на екипи.
- Разполагате с богат набор от техники за създаване, ръководене и стимулиране на ефективен екип.
- Можете да привличате и мотивирате квалифицирани служители чрез«моделиране»на фирмената култура.
- Можете дапроектирате успешни team building мероприятия за сплотяване и стимулиране на добър екип.
- Развиете увереност и умения за създаване, насърчаванеи ръководство на екип.

Записване: Форма за регистрация