Към днешна дата има редица теории, обясняващи мотивационните фактори, които ръководят и определят измамното поведение на едно лице.

В поредицата ни от статии ще ви представим класическите теории, които дават основата за развитието на това течение в психологията.

Ще започнем с теория, създадена от Edwin H. Sutherland в края на 30-те години на  XX век:

Теория за диференциалната асоциация.

Една от най-влиятелните социологически теории в криминологията, изследваща и психологията на криминалното поведение, е именно теорията за диференциалната асоциация.

Авторът разработва тази теория, в търсене на обяснителен модел за пътя на ангажиране на човек с престъпно поведение.  Според теорията, престъпното поведение не е вродено, а по-скоро придобито. Изследователят твърди, че повечето от изследваните криминални поведения възникват в рамките на затворени групи с по-близки социални взаимоотношения, а не в резултат от послания, които получават от различните медии.

Съдърланд (Sutherland) твърди, че престъпното или отклоняващото се от нормата поведение се научава  в интеракция с други лица в близки личностни отношения. По този начин се усвояват техники за извършване на престъпления, както и насоки, свързани с поставяне на цели, мотивация за извършване на едно престъпление.

Според  Sutherland процесът на научаване на престъпното поведение е резултат от асоциациите с криминални модели на поведение. 

Общият принцип на теорията на диференциалното асоцииране е, че едно лице ще започне да се занимава с престъпна дейност, след като евентуалните ползи, които би получил от спазването на закона, са преувеличени в сравнение с ползите, които биха се получили от нарушаването на закона.

В допълнение към разработването на тази теория, Sutherland проявява голям интерес към измамното поведение и дори създава термин „престъпления на белите якички“ (Kranacher, Riley, & Wells, 2011)

Източници:

Kelly, F. (2015). The Psychology of Fraud: What Motivates Fraudsters to Commit Crime?
Sutherland, E. (1947). Principles of Criminology. Philadelphia, PA: J.B. Lippincott Company.


Автор:
Мария Юрукова-психолог


Коментари powered by CComment