fbpx

През 1987г., в престижното списание „The American Journal of Sociology” е публикувана статията на американският социолог James Coleman - „Toward an integrated theory of white-collar crime”.

В нея Coleman изследва идеята за връзката между специфичните отношения в пазарното общество и мотивацията за измама. Излседователят търси причини за измамите в културата на конкуренцията. Според него, условията на конкуренция предразполагат и допринасят значително за повишаването на измамните практики. Основната идея е, че хората в една култура, която цени и издига на почит парите и успеха като абсолютна ценност, превърнала е това в самоцел, ще се чувстват поставени под силен натиск да успеят. Това може да обоснове поведение, което да стига до крайности, изразяващи се в незаконни действия. Рискът от измами се увеличава драстично, когато целите да се достигне до определени финансови резултати, са твърде трудно постижими посредством честни средства.

Според проучване, проведено през 2010 година, около половината от мениджърите вярват, че те ще бъдат възнаградени въз основа на резултатите, които са постигнали, а не спрямо това как са постигнали тези резултати. Съществува страх сред ръководните служители, че ако не постигнат конкретни предварително зададени цели, те най-вероятно ще изгубят работата си.

В търсене на логично обяснение на това явление, различни изследователи правят  проучвания и стигат до становището, че най-вероятно фокусът на склонните към незаконни действия ръководители е насочен изцяло към конкурентната среда и придобиването на статус. Поради тази причина, постепенно разбиранията и вярванията им за добро и зло, за правилно и грешно, постепенно девалвират и се видоизменят, така че границата се размива.

В следващите статии предстои да разгледаме теми за това как да идентифицираме измамата и какви са начините за превантивна работа и предотвратяване.
Очаквайте ни следващата седмица!

Източници:

Kelly, F. (2015). The Psychology of Fraud: What Motivates Fraudsters to Commit Crime?
Coleman, J. (1987). Toward an integrated theory of white-collar crime. American Journal o fSociology, 93 (2). Retrievedfrom http://www.jstor.org/discover/10.2307/2779590?sid=21106267411483&uid=2&uid=3739920&uid=4&uid=3739256


Автор:
Мария Юрукова-психолог


Коментари powered by CComment