fbpx

Забелязали сте, че без значение дали сте в родния си град, страна или в чужда държава, несъзнателно разпознавате дали човекът срещу вас е добронамерен или е заплаха за вас, само по изражението на лицето му.

Един от най-изявените и цитирани учени в областта на връзката между емоциите и изражението на лицето е Пол Екман (американски психолог, преподавател в Калифорнийския университет). Според него могат да бъдат разграничени седем основни емоции – щастие, тъга, гняв, изненада, презрение, отвращение, страх. Тези базисни емоции са толкова силни, че винаги се „изписват” на лицето, макар и за секунда.Искайки да разбере дали има културни различия в изразяването на емоцията върху лицето, Екман предприема експедиция до Папуа, Нова Гвинея. За своето изследване той избира да се срещне с племето Форе, което е изцяло изолирано от цивилизацията. Според Екман това, че те никога не са имали контакт с други племена, снимки и телевизионни предавания, ще му помогне да докаже теорията си, че проявата на базисните емоции върху нашите лица, е универсална.

За своето изследване той е подготвил снимки на непознати лица, изразяващи всяка една от седемте базови емоции. Показвайки снимките на хората от племето, той иска да разкажат история, с която да опишат емоцията, която виждат. Екман разбира, че това не е правилният подход и решава той да им разкаже история, а те да покажат кое лице изразява емоцията. Оказва се, че членовете на племето правилно свързват емоцията и лицето, която я изразява. По време на изследването си, Екман установява наличието на културни и междуличностни различия, които са свързани не с това как основните емоции биват изразени на лицето, а с това как се научаваме да ги контролираме, докато израстваме. Въпреки това, той успява да докаже, че няма културни различия в проявата на базисните емоции върху лицето.

Темата за връзката между емоциите и изражението на лицето е обект на интереса на много психолози и антрополози, които разглеждат проблема от различни перспективи.

Едно от тези изследвания, например, е това на Дейвид Мацумото (професор по психология в Държавния университет на Сан Франсиско), който през 2008 г. прави експеримент с зрящи и незрящи спортисти по джудо. Той открива, че израженията, породени от една и съща емоция, са еднакви. С това изследване доказва хипотезата си, че мимиката, съответстваща на дадената емоция, е генетично заложена у нас. 

Друго интригуващо проучване е това на психолозите Карлос Кривели и Хосе-Мигел Фернандез-Доус (от Автономния университет на Мадрид) и антропологът Серхио Хариво, което провеждат през 2011 г. Те подлагат под съмнение теорията на Пол Екман и правят свое изследване като използват приложените от него техники. Изследователите избират изолирани племена в Нова Гвинея и използват снимки на лица, показващи различни емоции. Техните резултати разкриват, че базисните емоции като „гняв” и „страх” може да се възприемат различно от различните култури.

Изучаването на връзката между емоциите и „изписването“ им на лицето е тема, която вълнува много изследователи до ден днешен. Обогатяването на знанията в тази сфера, може да бъде от полза както в ежедневието, така и в професионалното развитие. Изводите, които може да се извадят от дебатите, оставяме на Вас.

 

Източници:

 

1. A study of Psychology Professor David Matsumoto (San Francisco State University) published December 29, 2008 in the Journal of Personality and Social Psychology

2. Proceedings of the National Academy of Sciences Magazine published the study of Carlos Crivelli, James A. Russell, Sergio Jarillo, and José-Miguel Fernández-Dols about The fear gasping face as a threat display in a Melanesian society

3. Paul Ekman’s Book “Lie to me”

Коментари powered by CComment