fbpx

Все по-често с нас се свързват хора, които са се превърнали в жертва на псевдо-експери полиграфисти, които не само че не са помогнали за справянето със ситуацията, за която клиентите са потърсили полиграфската услуга, но дори са усложнили и влошили първоначалната ситуация. Поради тази причина решихме да подготвим серия от публикации, които да внесат повече яснота що се отнася до полиграфските изследвания и как да избегнем измамниците и псевдо-експертите в сферата. Настоящата статия ще посветим на това как да изберем полиграфист, на когото можем да се доверим.  

В 21 век, където всичко е на един клик разстояние, повечето клиенти обичайно търсят информация онлайн, включително за услугата полиграфски изследвания. Така попадат на различни фирми и частни лица, предлагащи тази услуга, но как да различим квалифицираните полиграфисти от измамниците?

В настоящия текст ще откриете трите стъпки, които да следвате, при търсенето на експерти в областта:

 

 

Стъпка 1: Потърсете отговори на следните въпроси: КОЙ; КОГА; КЪДЕ и КАК е обучавал въпросния полиграфист?

Информирайте се дали лицето е квалифицирано. Как да проверите това? Според изискванията на една от водещите световни асоциации - Американската Полиграфска Асоциация (АПА),  експерт полиграфист е само и единствено този, който успешно е завършил акредитиран, присъствен 400-часов базисен курс за работа с полиграф (Basic Polygraph Examiner Training Course, accredited by APA American Polygraph Association).

Това е МИНИМАЛНОТО изискване за професионална квалификация, с което един полиграфист може да стартира. В началото, разбира се, съветваме това да се случва под супервизията на експерт с опит.

Освен това, АПА залага изричното изискване да се преминават периодични обучения с цел развиване и актуализиране на професионалните компетенции. Такъв тип продължаващо обучение са курсовете във формата 40-часов Advanced Examiner`s Course, който следва полиграфистът да преминава на всеки 2 години. Ако сте попаднали на полиграфист с поне 3 години опит, би следвало да е преминал минимум един такъв курс и да притежава документ, удостоверяващ това.

Информирайте се дали лицето членува в професионални асоциации и се запознайте с изискванията на конкретната професионална асоциация.

Имайте изрично предвид, че обучение, проведено от физическо лице на физическо лице, без регулацията от страна на акредитирана обучаваща институция, е категоричен индикатор за проблем!

Защо това е така? Защото полиграфската дейност е базирана на наука и като всяка наука изисква обучение от акредитирана институция! Едва ли бихте приели да седнете на стола на зъболекар, който не е преминал акредитирано обучение, но е прочел доста книги по темата у дома. Същият принцип важи и за полиграфската дейност, за която за съжаление, поне към момента, няма влязла в сила законова регулация у нас. Затова клиентът е този, който е важно да проучи на стола на какъв полиграфист ще седне. За съжаление е честа практика човек, заложил на самоподготовката (т.е. прочел няколко книги по темата) да привлече още един или двама души, които той самият да обучи на онова, което е разбрал от прочетеното. След което представя себе си и тези още един-двама души като фирма за полиграфски изследвания. И ако се върнем към сравнението с лекарската професия, ако вие прочетете няколко книги по медицина, след което разкажете разбраното от тях на ваш познат, ще му позволите ли да ви оперира?

Стъпка 2: Поискайте документи, които да го удостоверяват преминатите обучения

Търсете доказателства, че въпросното лице е преминало обучение, а не „самоподготовка“.

Поискайте лично да видите сертификатите и дипломите му. Обърнете внимание кой ги е издал!

Ако сертификатите, които ви покаже, са подпечатани единствено от частната фирма на въпросния полиграфист, то това е тревожен индикатор, че той сам си ги е издал, без надзора на акредитирана обучителна институция! Т.е. много вероятно е да става дума за „самоподготовка“.

 

Стъпка 3: Съберете информация относно професионален опит на полиграфиста

 

С оглед квалификацията е добре да не се придържаме единствено към обучението, което е преминал въпросният полиграфист, но да имаме предвид също и професионалния му опит като такъв! Поинтересувайте се от броя полиграфски изследвания с валидизирана методика,

проведени от въпросния полиграфист, т.е. НЕ с методика, която той сам си е измислил и за която не разполага с научни данни дали измерва това, което той твърди, че измерва. Със същия успех, но за значително по-ниска сума, може да идете и да ви гледат на кафе, вместо да плащате за полиграфско изследване с незнайна методика.

Полезна информация по отношение форматите тестове можете да намерите на този линк: https://apoa.memberclicks.net/assets/docs/polygraph_404.pdf

Ние от „Асес“ разбираме колко отговорна е полиграфската професия. Разбираме и че клиентите ни често търсят услугите ни в момент, в който преминават през трудности. Поради тази причина е вероятно описаните по-горе стъпки да изглеждат като едно допълнително затруднение в един и без това не лек момент, но въпреки това ви призоваваме да проверите на кого се доверявате! Когато става дума за човешки съдби, копромис с качеството е недопустим!

Разликата в качеството е това, което Ви гарантира, че няма да набедите човек, който не е съпричастен към деянието, за което го изследвате, или да не откриете истинския извършител. 

Коментари powered by CComment