В настоящата статия ще продължим темата за това как да предпазите себе си, близките и бизнеса си от шарлатаните в сферата на полиграфската дейност.

В миналата статия описахме какви са минималните изисквания за професионална квалификация и документите, които да изисквате. Припомняме:

1.       Полиграфистът трябва да е завършил присъствен 400-часов базисен курс за работа с полиграф (Basic Polygraph Examiner Training Course) и това да е удостоверено чрез сертификат, издаден от акредитиран обучителен център.

 2.      На всеки 2 години полиграфистът трябва да преминава през задължителни периодични обучения с цел развиване и актуализиране на професионалните компетенции. Такъв тип продължаващо обучение са курсовете във формата 40-часов Advanced Examiner`s Training Course.

И двете обучения – базово и продължаващо са задължителните минимални изисквания за квалификация. Ако полиграфистът не може да удостовери, че ги е завършил успешно, предоставяйки сертификати, издадени от акредитирани обучителни институции, бъдете сигурни, има проблем с неговата професионална подготовка.

Днес ще предоставим на вниманието ви и поведенчески, а също и лингвистични параметри, за които да следите, за да отсеете псевдо-експертите и измамниците в областта от квалифицираните полиграфисти.

Нека разгледаме процеса, започвайки от момента на подбор и първоначален контакт с лицето, предоставящо полиграфски услуги. За да направите най-добрия избор, имайте предвид, че:

Ø  Ако след проучване на пазара, цените на въпросното лице, представящо се за полиграфист, са значително под тези на конкурентите му, то това е гарантиран индикатор за проблем. Представете си, че проучвате зъболекарски кабинети и навсякъде средните цени за пломба са приблизително Х лв, но откривате зъболекар, който ви предлага цената от Х лв : 3. Ще седнете ли да ви направи пломбата човек, оценяващ експертизата и труда си на 3 пъти по-малко от всички други на пазара?

Ø  Ако не разполага с офис, а ви предлага срещи във вашия офис или на други места, различни от официалното му работно място – има причина. Запитайте се каква. Бихте ли се съгласили зъболекарят, с 3 пъти по-ниска цена от тази на конкурентите си, да ви направи пломбата в хола у дома, понеже няма стоматологичен кабинет?

Ø  Ако портфолиото с услугите и експертизата на полиграфиста, с когото сте се свързали, представлява документ, чиито страници достигат двуцифрено число, а четейки ги ви се струва, че препрочитате едно и също отново и отново, то това е категоричен индикатор за проблем. Не подценявайте себе си и интелекта си. Ако четете и не разбирате, то вероятно това е целта на човека, създал портфолиото. Характерна за измамниците е именно словоохотливостта, с която съумяват да ви убедят, че говорят за толкова сложни неща, които вие едва ли ще разберете. По този начин целят да оставят у вас усещането, че добре, че сте се свързали с тях, за да ви помогнат да се справите и да ви изведат от затруднението, в което се намирате. ВНИМАНИЕ! Професионалистите умеят да обясняват работата си и да аргументират становищата си на достъпен за всеки събеседник език, без това да понижава стойността на компетенциите и квалификацията им. Следете за изказа и аргументите в разговора. Търсете факти, числа, обективни и измерими доказателства, за онова, което ви се казва. Не позволявайте на измамника да ви вплете в мрежата си от вуду-предчувствия и шарлатански методи, които нарича „професионален опит“. Ако е професионалист, ще съумее разумно, логически обосновано и на достъпен език да отговори на всеки ваш въпрос.

Да приемем, че вече сте преминали през фазата на скрининг и първоначален подбор. Цените на полиграфиста, когото сте избрали, са съответстващи на пазара. Същият разполага с офис и сте уговорили среща за обсъждане на темата, за която желаете да се проведе полиграфско изследване. Следете зорко за информацията, която ви се предоставя, и имайте предвид, че:

Ø  Полиграфът не е панацея. Ако лицето, представящо се за полиграфист, ви каже, че може да провери всичко с полиграф, категорично имате проблем. С полиграф не могат да се изследват чувства, намерения, мисли. Единственото, което може да се провери с полиграфско изследване, са конкретни действия. Това казва науката! Ако човекът срещу вас твърди друго, то той категорично не е полиграфист.

Ø  Ако ви каже, че сам е изобретил методиката, с която работи, отново категорично имате проблем! За жалост практиката познава фрапантни случаи на самопровъзгласили се експерти, които твърдят, че са създали нов формат тест и го прилагат, без никога и по никакъв начин да са набавили необходимите научни доказателства, с които да обосноват и защитят методиката си. С други думи, тестът, който въпросното лице провежда, не е валидизиран и няма абсолютно никакви статистически анализи и данни, които да потвърждават, че този тест мери това, което създателят му твърди, че мери. Въпреки това обаче, въпросното лице го ползва в практиката си и рискува човешки съдби. В резюме – ако чуете, че човекът сам си е измислил тест, бягайте!

Ø  Същото важи и ако ви каже, че сам е обучавал своите полиграфисти. АСЕС ЕООД е единственото у нас полиграфско училище! Всеки друг, който твърди, че провежда обучения за работа с полиграф, е или самозванец и измамник, или работи на принципа, описан в предходната статия: привлякъл е един-двама души и им е разказал каквото е разбрал от прочетените книги за полиграфски изследвания. Това НЕ е обучение! Или поне не такова, на което да заложите съдбата си, тази на близките и на бизнеса си.

Ø  Ако след като му представите темата, за която желаете да се направи изследване, ви каже кой е извършителят и какво се е случило, още преди да е провел всички необходими полиграфски изследвания – имате проблем! Много вероятно е резултатите от изследванията му някак чудодейно да потвърждават хипотезата, която ви е изложил. Безпристрастността е категорично условие за професионализъм! Не търсете полиграфист, който е винаги съгласен с вас и който споделя вашите подозрения! Неговата работа не е да е ваш приятел, а да установи истината. Търсете полиграфист, който работи с наука, факти и аргументи.  

Ø  Ако ви гарантира, че след провеждането на полиграфските изследвания, всичко ще се подреди и вече няма да ви се случват подобни неща – то срещу себе си имате категорично некомпетентен човек, който или не познава спецификите на услугата, която предлага, или не познава психологичните механизми, които лежат в основата на криминалното поведение. Както вече казахме, полиграфът не е панацея. Междуличностните отношения са твърде сложен процес, за да бъдат изчерпани единствено и само с полиграфски изследвания. Има множество фактори, които определят извършването на дадена злоупотреба и предаването на гласувано доверие. Полиграфът е един от инстументите, които ще ви свършат чудесна работа по линия превенция, но категорично не изчерпва системите за превенция, които биха могли да се интегрират.

 

 

В полиграфската дейност, както във всяка друга, има експерти, на които можете да се доверите и категорично да разчитате на компетентността им, но има и измамници. Не позволявайте на вторите да ви омаят с красноречието си. Не за първи път разглеждаме темата за измамниците и техните личностови специфики. Припомняме ви, че сме посветили серия от статии за психология на измамата (https://assess.bg/bg/blog). Това е така, защото все повече хора стават жертва на словоохотливи и убедителни псевдо-експерти, които не само че не помагат, но дори нанасят вреди в огромни както материални, така и нематериални размери на своите клиенти. Не на последно място, същите тези шарлатани опетняват името на професията и на полиграфската дейност изобщо. Ние от АСЕС не можем да останем безразлични! Не бъдете и вие, все пак касае вашия живот!

 

Коментари powered by CComment