Може би най-ценният от основните активи на всяка една компания, независимо дали тя е представител на малкия, среден или големия бизнес, са хората!

Служителите са тези, които подържат, развиват и вливат кислород на дейностите и услугите във всяка компания. Силните екипи се създават от лидери, които умеят да правят качествен подбор на персонал, търсейки съчетанието от експертните умения с личностни качества и потенциал, които да допринасят за развитието на духа и прoизводителността на екипа, в който се назначават. Професионалният психологичен подбор на персонал не е лесна работа и не опира до провеждане на няколко интервюта и изпитване на способността за вземане на решения в „реална среда“ на кандидатите. Целта е подбор на служители, които да са еднакво ефективни, както в спокойни времена, така и във времена на криза.

Преди две седмици навлязохме в криза. Тя е обхватна, многопластова и сложна, що се отнася до въздействието, което има и ще има върху бизнеса. Въпреки многото неизвестни, хората остават най-важният актив на всяка една компания, но същевременно с това и един от най-сериозните рискови фактори. Защо?

Нека дадем пример с един хипотетичен герой, който ще наречем „Димитър“: поставен в обичайна среда „Димитър“ може да е превъзходен служител, който разбира от работата си, върши я с хъс и удоволствие, поддържа добри взаимоотношения с колегите си и е лоялен към работодателя си. Кризата, в която се намираме в момента изисква по-задълбочен поглед върху привидното. Същият този служител – „Димитър“, стои от две седмици вкъщи, работи, когато му е възможно, защото има две малки деца, които не са на детска градина, съпруга, която е бременна и възрастни родители, за които се грижи. В него се заражда тревога и започва да работи идеята, че може би сигурността, която работата му дава и, с която е свикнал, се изпарява. Тъй като се възприема като отговорен човек, Димитър решава, че докато има достъп до финансовите активи на компанията от дома си, не е лоша идея да задели част от тях за себе си, в случай, че го съкратят или компанията фалира. Следва извършване на кражба. Нещо, което може би „Димитър“ не би направил, ако животът му бе продължил да протича нормално.

Като се замислим за възможните сценарии, подобни на този с „Димитър“, ще установим, че поставени в ситуация, като тази в момента, някои хора, поради личностовите си особености, склонности, възможности, достъп, натиск и пр., биха извършили злоупотреби. В зависимост от позицията, която заемат, възможностите, които имат и други фактори, загубите, които ще причинят на работодателя, могат да са незначително, но могат да бъдат и сериозни, водещи до дългосрочни негативни последици.

Специалистите наричат това явление „The Fraud Diamond Theory”. Тя е основана на факторите, които спомагат за извършването на измама:

  • Възможност / Условия – слабост на системата, от която служителят може да се възползва, за да извърши злоупотреба;

 

  • Рационализация – способност за оневиняване, измисляне на извинение/обяснение на нелоялното действие /„Те планират да ме съкратят, а аз съм стар служител. Заслужавам тези пари, дължат ми ги!“

 

  • Натиск / Стимул – Мотивацията, която стои зад престъплението /бедност, заплаха и пр./

 

  • Способност / Умение – Дори и да намериш слабото място в системата, да си способен да рационализираш постъпката си и да си силно мотивиран да я извършиш е необходимо умение, за да го сториш.

Какво можете да направите, за да минимизирате подобен сценарий в бизнеса си?

Предложете на служителите си възможност да получават специализирана психологична подкрепа. Това ще им помогне да вентилират насъбралото се напрежение, да канализират свои страхове и притеснения, да се успокоят и върнат към обичайното си настроение.

Потърсете помощ за запазване ефективността и контрола над екипите си, тяхната сплотеност и задружност. Организационното консултиране е ключово по време на кризисни ситуации, в които се изисква преструктуриране или пренареждане на отговорностите и приоритетите.

При установяване наличие на извършена злоупотреба от страна на служител на компанията, потърсете специалисти в областта на детекцията на измамно поведение с цел установяване на извършителя. Това ще помогне за евентуално възстановяване на откраднатото, минимизиране на щетите, даване на сигнал на останалите служителили за решителността, с която се действа в подобни ситуации.

 

Заключение

Злоупотребите на работното място винаги са се развивали и ще продължат да се развиват с времето. Работа на организациите е да идентифицират и управляват рисковете. Добрата новина е, че съществуват методи за детекция на рисково и измамно поведение, установяване на съпричастност към извършени злоупотреби, психологично оценяване на кандидати за работа и служители, организационно консултиране и пр. психологични методи и услуги в помощ на бизнеса сега, когато нуждата е особено голяма.

Коментари powered by CComment