fbpx

В светлината на актуалните световни събития и войната в Украйна, всеки ден ние ставаме свидетели на много фалшиви новини, които циркулират особено в интернет пространството.

Всеки ден по телевизията и интернет наблюдаваме спекулативни теории, свързани с нарастващите цени на хранителните продукти и горивата. Но дали наистина това, което гледаме и слушаме е вярно и всъщност какви цели стоят зад подобни новини? Кога е въпрос на манипулация, в основата на която стои умелото използване на психологически похвати за въздействие?

В следващите редове ще дадем дефиниция на термините хибридна война и дезинформация, с което ще се опитаме да внесем известна яснота по въпроса.

Какво е хибридна война?

Има много дефиниции за хибридна война и тези дефиниции продължават да се развиват. Дефинирането на хибридна война не е само академично упражнение, защото тези дефиниции могат да определят как държавите възприемат и реагират на хибридни заплахи и кои правителствени агенции участват в противодействието им.

Хибридна война (на английски: hybrid warfare) е термин, който се появява в края на 20 век в САЩ за означение на нестандартна военна стратегия, инкорпорираща в себе си бойни действия, диверсия и кибервойна. Традиционно хибридната война се свежда до информационна война, но не само. Историците са използвали термина хибридна война просто, за да опишат едновременното използване на конвенционални и неконвенционални сили в една и съща военна кампания.

Хибридната война по своята същност е асиметрична. Американските военни анализатори използват термина асиметрична война, за да опишат стратегиите и тактиките на държавни и недържавни опоненти на Съединените щати, които се стремят да напредват в своите стратегически цели въпреки конвенционалната им военна мощ. Асиметрията включва различни подходи, които използват сивата зона между войната и мира. Въздействието на информационните технологии позволява на участниците в един военен конфликт да се насочат към обществеността чрез глобализираните мрежови медии и интернет. Това потенциално разширява концепцията за война, като включва културни, социални, правни, психологически и морални измерения, където военната сила е по-малко уместна. Изданието The Military Balance от 2015 г. вероятно предоставя най-изчерпателната дефиниция за хибридна война: “използването на военни и невоенни инструменти в интегрирана кампания, предназначена за постигане на изненада, овладяване на инициативата и получаване на психологически, както и физически предимства с помощта на дипломатически средства; електронни и кибер операции; тайни и понякога явни военни и разузнавателни действия; и икономически натиск." Космическата надпревара между САЩ и Русия по време на Студената война е пример за хибридна война, която е имала за крайна цел огромни финансови ресурси да бъдат отклонени от военно-промишления комплекс и да бъдат инвестирани в нови технологии, касаещи космическите програми на съответните държави.

Какво е дезинформация?

Дезинформация е доказуемо невярна или подвеждаща информация, която се създава, представя и разпространява с цел да се извлече икономическа изгода или съзнателно да се въведе в заблуждение обществеността, като последиците от това могат да бъдат във вреда на обществения интерес. Основни характеристики на дезинформацията са нейното преднамерено въздействие на поляризация на обществените нагласи, изразяваща се в разделение по важни обществени въпроси като например за или против ваксините срещу COVID-19, за или против войната в Украйна, външната политика на България и други.

Коментари powered by CComment