fbpx

Техники от лингвистичния анализ в полза на комуникацията

-    Исках да дойда на време, но имах работа вкъщи.
-    Няма проблем, сигурен съм, че съжаляваш, че закъсня.

Общуването е постоянен процес, без който животът ни е невъзможен. Често обаче се случва да не разберем пълния смисъл на съобщението, то да е двусмилено или тотално неразбрано. Това се случва поради процеса на интерпретация - субективното придаване на смисъл на думи. Например, думата “момче” поражда разнообразни семантични асоциации във всеки един от нас, различни характеристики на това съществително. Същото важи и за всички други синтактични структури на езика. Логично е тогава да предположим, че не знаем какво другият казва и да търсим вариации на значението.

А защо тогава не го правим?
Защото интерпретацията е съвместима с динамиката на живота. Ако трябваше дълбоко да анализираме всяко едно твърдение, не бихме могли да съществуваме нормално. В допълнение, всички ние разполагаме с богат арсенал от предразсъдъци и автоматични мисли, които активираме всеки път, когато трябва да дешифрираме дадено послание. И въпреки това е добре, когато е уместно и оправдано, да се запитаме какво всъщност хората имат предвид с дадени твърдения. Ситуации, които са свързани с евентуална лъжа, манипулация, скрита информация, са такива, които си заслужава да анализираме в детайли. Но не само. Колко недоразумения бихме избегнали, ако разберем какво наистина другият се опитва да ни каже? 

Но как?
Един от най-елементарните и интуитивни методики за анализ е задаването на въпроси. Звучи тривиално, но всъщност много рядко хората се сещат да попитат какво означава дадена дума или какво говорещият има предвид. Изпитваме дискомфорт или страх от това хората да ни сметнат за незнаещи и затова преминаваме към интерпретация.

Добре е винаги да се помни едно златно правило - ние не знаем какво хората ни казват! Това е фундаментално верую в лингвистичния анализ, което ни позволява не само да разберем адекватно речта на другите, но и да се научим да разглеждаме езика като постоянно променяща се материя, която ние ще изучаваме цял живот.

Коментари powered by CComment