Полското Общество за Полиграфски Изследвания (PTBP) е създадено на 24 ноември 2013 г. от група експерти, представляващи полското правителство, частния сектор и академичните среди.

Marcin Gołaszewski, който е пълноправен член на Американската Полиграфска Асоциация (APA), е избран за председател, а професор Jan Widacki (член на APA Science & Technology), става президент на Научния Комитет.

От Полското Общество за Полиграфски Изследвания приемат стандартите на APA и са готови да си сътрудничат в насърчаването на утвърдени техники и на най-високите етични стандарти в рамките на професията. Основната цел на Обществото, е да се подобри качеството на полиграфските изследвания в Полша. Други цели включват вдъхването на интерес, насърчаване на добиването на знания за полиграфските изследвания, както и подкрепа за обмен на опит и идеи сред хората, интересуващи се от темата.

Обществото възнамерява да постигне целите си чрез:

  • организиране на конференции, семинари и обучения, насочени към подобряване на професионалните умения на полските Полиграфисти
  • насърчаване на научните изследвания в полето на психофизиологичната детекция на измама;
  • редакционната дейност
  • подкрепа за законодателна промяна, насочена към разширяване на възможностите за прилагане на резултатите от полиграфа в наказателното производство, скрининг на служители, и като терапевтична помощ


Освен това, Обществото управлява списък с полиграфски експерти. Той е публикуван на интернет страницата на дружеството: www.ptb.pl За да получи препоръка, от даден експерт се очаква да покрие специфични изисквания за образование и професионален опит. Полското Общество за Полиграфски Изследвания регулира професионалното поведение на препоръчаните експерти, като изисква строго спазване на набор от стандарти в обучението, практика и етичното поведение.


Автор:
Велина Владимирова - криминален психолог / криминален психофизиолог


Коментари powered by CComment