fbpx

Неоспоримото влияние на психологията при детекцията на лъжата е потвърдено от редица експерти и институции.

Изтъкнати психолози като Пол Екман, Дейвид Раскин, Чарлз Хонтс и Сюзан Амато-Хендерсън са посветили десетилетия в търсенето на успешни практики при анализа на невербалните индикатори и психични състояния, с цел по-добро разбиране на маркерите за измамно поведение и лъжа.

Вечният въпрос за престъпността продължава да се просмуква в нашето общество. Налице е очевиден отказ от позитивни ценности и поведения. На този фон, тежка телесна повреда, злодеяние и рецидивизъм изглеждат като характеристики на нашия културен облик и всяко подобие на дисциплина е често поругано. Нашият релапс в това тресавище се дължи в голяма степен на неефективните ни системи, последствията, от които са:

  • Неадекватна програма за оценка на бивши затворници и рецидивисти
  • Неадекватни опити за прекратяване на антисоциалните поведения, изразяващи се в употреба на наркотици, незачитане на закона и т. н.
  • Неефективно разследване на криминалните деяния
  • Високи нива на корупция в редица организации

Всяка система за противодействие на престъпността, която използва полиграфа, ще послужи за укрепване работата по посока постигане на по-добра ефективност и поддържане на високи стандарти. Сред стандартите, които не бива да бъдат пренебрегвани, е и необходимостта полиграфистът да разполага с психологични знания и умения, тъй като те способстват извличането на важна информация в процеса на полиграфското изследване. Това ще благоприятства и постигането на съгласие при вземането на решение, когато резултатите от полиграфското изследване са използвани в съдебния процес.


Автор:
Велина Владимирова - криминален психолог / криминален психофизиолог


Коментари powered by CComment