Обучението е насочено към специалисти в сектор „Сигурност” и „Човешки ресурси”, както и за професионалисти, чиято работа изисква прилагане на умения за анализ на

невербалното поведение и разпознаване на индикатори за измамно поведение /Лицево Кодиране/.

Включени теми: Анализ на Невербалното Поведение; Стандартизирани Методи за Лицеви Измервания /FACS/; Работа със Системата за Лицево Кодиране /EMFACS/; Детекция на Измамно Поведение Посредством Системата за Лицево Кодиране /FACS/; Реален Мониторинг /RM/ и Съдържателен Анализ /CBCA/; Приложение на Невербалното Поведение

Кога: 07-09 Март 2015
Къде:София, България
Лектор: Игор Витале
Работен език: Английски език /с превод на български език/
Цена на обучението: 200 $

Коментари powered by CComment