fbpx

В рамките на 7 и 8 декември 2015 г., Таня Димитрова и Мария Юрукова от екипа на Асес, проведоха обучение на тема Невербална комуникация и лицево кодиране.

Детекция на измамно поведение на експерти от Института по психология - МВР. Благодарим на участниците за проявения интерес и активната работа по време на обучението. Вярваме, че ще реализираме и други проекти в бъдеще, в които ще имаме възможност да обменяме идеи и опит.

Мисията ни е да споделяме и разширяваме практическия си професионален опит и експертно знание в специализираната област на криминалната психология. Предлагаме специализирани обучения с практическа насоченост, които са съобразени с нуждите на участниците, а в най-скоро време всеки желаещ ще има възможност да участва и в онлайн обученията ни.

Коментари powered by CComment