От месец октомври стартира новият ни проект  Аssess–Practical Seminars for Students (APSS) – Практически семинари за студенти

Аssess – Practical Seminars for Students е насочен основно към студенти с интереси в областите на криминалната, приложната и организационната психология, които искат да се запознаят с реалната практика на психолога в тези области.

Аssess – Practical Seminars for Students е чудесна възможност за практическо развитие на умения за млади специалисти в сферите на психологията, управление на човешките ресурси, фирмена и корпоративна сигурност и мениджмънт.

Аssess – Practical Seminars for Students среща участниците с експерти в криминалната и  приложна психология, имащи реален практически опит и принос в разрешаването на сложни кризисни ситуации, изготвянето на експертизи, психологически профили, психопрофесионална оценка на  кандидати за работа и в други специфични сфери на приложение на психологичното знание.

Станете част от (APSS), като се включите в семинарите през месец октомври и месец ноември 2016.

Програмата и информация за темите на практическите семинари може да видите в секция ОБУЧЕНИЯ/СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ на сайта.

Коментари powered by CComment