ПРОГРАМА „БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ” е предназначена за всички, които започват свой бизнес, собственици на фирми, управители на организации, предприемачи,

мениджъри, както и за тези, които искат да развият компетенциите си в бизнеспсихологията на лидерството и осъзнатото ръководене на хора.

ПРОГРАМАТА „БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ” е пъзел с осем елемента, всеки един от които фокусира участниците върху конкретен проблем от психологията на управлението на хора и процеси. Всеки панел е самостоятелно обучение по конкретна тема, която е фундаментална за мениджърската роля.

Избрахме тематичните акценти в ПРОГРАМАТА след проучване на потребностите от усъвършенстване на наши клиенти – лидери, мениджъри, генерални директори, и собственици на бизнес организации за най-често поставяни въпроси от психологията на управлението днес.

В осем еднодневни панела, осем групови, и осем индивидуални онлайн консултации  ще преминем заедно през изследване на жизненоважната роля на лидери, предприемачи, мениджъри и супервайзъри по пътя към развитие и успех на организацията. Обученията дават не само знания, но развиват и необходимите практически умения за компетентно управление на хора и процеси в многомерната геометрия на съвременния бизнес. Обученията са интерактивни и мотивиращи, и неусетно въвличат участниците в динамичен процес на усвояване на знания и техники. В тях ще ви срещнем и със съвременни професионалисти, които ще споделят знания и личен опит по конкретните теми.

Темите в програмата са:

  • Комуникация в бизнеса – принципи, техники и стратегии в общуването
  • Мотивация на персонала
  • Преговори и междуфирмена комуникация
  • Работа с екип и групова динамика
  • Културни компетенции в глобализираното бизнес пространство
  • Стрес на работното място
  • Структуриране на работното пространство за по-висока ефективност
  • Психология на кризата в организацията


Панелните обучения ще се провеждат два пъти месечно, в 8 (осем) съботни дни. Първото обучение е планирано да започне през месец Ноември.

Подробно описание на обученията в Програмата ще намерите на сайта на „АСЕС” в секция Обучения след 06 октомври, 2016 г.

Коментари powered by CComment