Съвременни тенденции и практики в използването на полиграфа. Борба с тероризма, корупцията, националната и международна престъпност.

Между 29-ти септември и 1-ви октомври 2016 г., в гр. Несебър, се състоя Международна научно-практическа конференция на тема:  “Съвременни тенденции и практики в използването на полиграфа. Борба с тероризма, корупцията, националната и международна престъпност.“ В нея участие взеха екипът на „Асес” ЕООД и участниците в „Basic Polygraph Course“ (PE-196). Във форума се включиха експерти в криминалната психология и детекцията на лъжата от Българя, Русия, Казахстан, Литва, Украйна, Израел и Албания.

В програмата на конференцията бяха разгледани теми, свързани с етичните измерения, стандартите и добрите практики в полиграфската работа, тенденциите за развитие на полиграфската дейност в бъдеще, приложението на полиграфа в борбата с тероризма, корупцията и международната престъпност.

Специални гости бяха нашите лектори в „Basic Polygraph Course“– Реймън Нелсън (член на борда на директорите на Американската полиграфска асоциация и бивш неин директор) и Язмин Брокема (международен търговски представител на Lafayette Instrument Company). Те представиха актуални научни проучвания и новите технологични възможности в сферата на полиграфските изследвания.

Тодор Тодоров и Мария Юрукова (представители на „Асес“ ЕООД) разгледаха теми, свързани с приложението на полиграфските изследвания в България. Специално внимание бе обърнато на възможностите на метода като проактивен подход за предпазване от пробиви в сигурността, и който успешно се интегрира в системите за поддържане на сигурна фирмена среда.

В заключителната част на събитието бе проведена кръгла маса, в която бяха обсъждани проблемите и възможностите за използване на полиграфския метод в борбата с тероризма, корупцията и международната престъпност.

 

 

Коментари powered by CComment