На 27.11.2016 г. приключи с успех първото издание на проекта ни Аssess – Practical Seminars for Students!

В четири семинара, в рамките на два месеца, работихме заедно с участниците за развитието на уменията им за водене на преговори, психологически анализ, разбиране на невербалното поведение и психологията в HR практиката.
Очаквайте програмата на Assess - Practical Seminars for Students 2017 на сайта на АСЕС след  15 декември 2016 г.
Благодарим на всички, които станахте част от проекта!
Пожелаваме ви успехи и до нови срещи през 2017 година!

Коментари powered by CComment