От 12 април 2017 г. стартира набирането на кандидати за участие в Пролетната стажантска програма на „Асес“ ЕООД – Assess students (AS). Началото на програмата е 15 май 2017 г.

Програмата е насочена към студенти, с интереси в сферата на криминалната и организационна психология. Стажът е с продължителност една седмица и не е платен.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

- Да сте студент
- Да бъдете с непрекъснати студентски права и в процес на обучение към момента на кандидатстване
- Минимален успех: 5.50
- Образователна степен: бакалавър (3-4 курс) и магистър
- Специалност: Психология

Ако отговаряте на изискванията и имате желание за участие в Стажантска програма Assess students(AS), кандидатствайте като изпратите на e-mail , следните документи:

- Автобиография (CV) – на български език и на английски език
- Мотивационно писмо – на български език и на английски език
- Копие на студентска книжка (начална страница и страницата с последния заверен семестър)

Краен срок за канидатстване: 28 април 2017 г.

Обявяване на участниците в Пролетната стажантска програма на „Асес“ ЕООД – Assess students (AS) : 05 май 2017 г.

Дните, прекарани в  „Асес“  могат да се окажат първите стъпки към успеха на всеки търсещ човек!

Коментари powered by CComment