Тази година отново участието на „Асес“ ЕООД в международната конференция по Криминална психология предизвика сериозен интерес у над тристате участници в събитието, състояло се тази година в Милано, Италия на 17 и 18 март. Изказваме специални благодарности за поканата и прекрасната организация на събитието на Игор Витале.

Експертите на „Асес“ ЕООД - Тодор Тодоров и Таня Димитрова, представиха пред аудиторията „криминалното профилиране“ като инструмент в разследването на тежки престъпления. Участниците в конференцията имаха възможността да се докоснат до практическите измерения на този психологичен способ и сами да анализират поредица от тежки престъпления срещу личността, сред които убийства и сексуални посегателства.

Криминални психолози, част от екипа на „Асес“ ЕООД, запознаха аудиторията със същността на виктимологичния анализ и процеса на изграждането на профил на неизвестен извършител на тежко криминално деяние.

Всеки един от представените пред аудиторията случаи е част от практическия опит и експертизата на криминалните психолози Тодоров и Димитрова, които в сътрудничество с Органите на реда, са подпомогнали разрешаването на редица криминални деяния.

Предвид интереса към темата, „Асес“ предстои да отвори стажантска кампания в областта на Криминалната психология и Полиграфските изследвания.

Следете сайта и страниците на „Асес“ в социалните мрежи Facebook и LinkedIn, за да се информирате за подробностите.

Коментари powered by CComment