fbpx

На 9 ноември ще се състои еднодневно събитие за представяне на резултати по проект „Онлайн обучение за детекция на рисково и измамно поведение“, съфинансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+.

По време на събитието експерти от АСЕС ще представят онлайн обучение за служители по сигурността, разработено въз основа на единствена по рода си обща обучителна рамка, създадена на база сътрудничество между страните партньори и охранители съответно от Австрия, България, Италия и Румъния. Целта на обучението е да повиши знанията и уменията на охранители за разпознаване на рисково и измамно поведение, както и за предприемане на ефективни мерки за превенция на критични ситуации.
Освен представяне на обучението, по време на събитието представител на Национална агенция за професионално образование и обучение ще презентира новия проект за Държавен образователен стандарт по професията „охранител“ и ще бъде дискутирано бъдещето на охранителната дейност в контекста на продължаващото професионално образование и съвременната обстановка в България, Европа и света.

Коментари powered by CComment