От 27 януари до 4 февруари 2024 г. в Юридическия факултет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" ще се проведе курс за обучение на тема "Профилиране на неизвестни извършители на престъпления" (Криминалистически и психологически аспекти).

Лектори: 
проф. д.ю.н. ЙОНКО КУНЧЕВ
ТОДОР ТОДОРОВ - крим. психолог
д-р ВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА - крим. психолог

Източник и допълнителна информация www.vfu.bg

Коментари powered by CComment