Кога: Предстои през септември 2021 година
Къде: София, България