Кога: 23. септември – 29. Ноември 2019
Къде: София, България

Тези от вас, които търсят кариера в полиграфската сфера, ще открият, че нашият курс ще ви подготви най-добре за успеха.

Условия за прием

Всеки обучаващ се трябва да покрива следните изисквания, за да може да участва в нашия Базов курс за работа с полиграф:

•    Да има средно образование

•    Да не е бил осъждан

•    Да има добра репутация, потвърдена от професионални препоръки. На кандидатите може да им бъде отказан прием, ако преди са били уволнявани от професионални организации.

 

PEAK C.A.T.C. & Assess Ltd Базов обучителен курс
PEAK е акредитирано от Американската полиграфска асоциация (APA) училище и е признато в много щатски и национални асоциации. Асес е в партньорство с PEAK и е техен ексклузивен представител, който провежда обучения за работа с полиграф в България.

Базовият курс за работа с полиграф е акредитиран от Американската полиграфска асоциация и се състои от минимум 400 учебни часа. Програмата и учебните часове са гъвкави и винаги се променят в зависимост от потребностите на обучаващите се и заетостта на инструкторите. Поредността на преподаваните теми варира според групата обучаеми. Повечето Базови курсове за работа с полиграф са с продължителност 10 поредни седмици. От друга страна, всички Базови курсове, които се предлагат, могат да са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 17 седмици, според стандартите за акредитация. По-долу можете да прочетете за предимствата на PEAK Базовия курс за работа с полиграф.

Такса за курса и краен срок за кандидатстване
Таксата за участие в Базовия курс за работа с полиграф 5000,00 USD (без ДДС).
Намаление за ранно записване: 4700,00 USD (без ДДС) за кандидатури, изпратени преди 1 юли 2019.

•    Таксата за курса в общия случай трябва да бъде платена преди началото на курса, освен ако не са направени допълнителни споразумения с обучителния център.
•    Таксата включва всички материали в курса, ползване на полиграфска техника и консултации с персонала по време на обучението.
•    Таксата не включва разходи, свързани с хранене, настаняване и транспорт. Всеки разход на обучаващите се за настаняване, транспорт или хранене, са извън договори за записване, сключени с PEAK C.A.T.C. и Assess Ltd.

Краен срок за подаване на документи: 1 септември 2019

Базовият курс за работа с полиграф се състои от следните учебни часове:

Право и човешки права – (8 часа)
Участниците ще учат за законите (и релевантните човешки права), приложими към оценката на истинността на твърдения.

Етика, стандарти на работа и подзаконови нормативни актове – (4 часа)
Участниците ще научат за отношенията между Американската полиграфска асоциация, Американската асоциация на полицаите полиграфисти, стандартите на работа/подзаконози нормативни актове и други етични съображения относно оценката на истинността на твърдения.

Въведение в историята на оценката на истинността на твърдения – (8 часа)
Участниците ще могат да идентифицират хората, които са допринесли за ранната и съвременната история на оценката на истинността на твърдения и ще добият знания за еволюцията на методите за детекция на лъжата, анализа на тестови данни, развитието на важни професионални асоциации и алтернативни методи за детекция на лъжата.

Научно тестиране – (8 часа)
Участниците ще научат за концепции като чувствителност, специфичност на тест, фалшиво позитивни, фалшиво негативни грешки, статистическа значимост при прилагането на диагностични и скрининг тестове, умението да се четат научни статии и да се обясняват техните силни и слаби страни от гледна точка на методология.

Работа с полиграфските датчици и софтуер – (16 часа)
Участниците ще могат да провеждат качествена проверка на функционалността на полиграфа. Също така ще се научат да поставят датчици на изследваното лице, както и позиционирането му. Ще се научат и как да ползват софтуера, как да записват качествени данни, също да използват и стандартизирани анотации в полиграфското изследване.

Техники за оценка на истинността на твърдения – (40 часа)
Участниците ще придобият практическо знание за доказателствени изследвания, изследвания при разследване и скрининг изследвания. Обучаващите се ще научат и за компонентите на протоколите за тестиране, включително и броя повторения, броя тестове и правилата за подредба на въпросите.

Предтестово интервю – (32 часа)
Участниците ще могат да обясняват причините зад предтестовата процедура и да демонстрират способност да провеждат неструктурирано, полуструктурирано или структурирано интервю.

Следтестово интервю – (8 часа)
Участниците ще могат да обясняват причините зад предтестовата процедура, да идентифицират подходи в интервюирането и да показват прогрес в следтестовите интервюта при различни резултати от полиграфско изследване.

Психология – (20 часа)
Участниците ще могат да обясняват основните елементи на човешката психология и прилагането ѝ в науката на оценката на истинността на твърдения.

Физиология – (20 часа)
Участниците ще научат за сърдечно-съдовата система, дихателната система, централната нервна система, периферната нервна система, покрѝвната система, скелетно-мускулната система, както и фармакологията, която има отношение към данните за оценяване на истинността на твърдения.

Конструиране на въпроси – (32 часа)
По време на упражненията в клас, участниците ще могат писмено да покажат ефективни практически знания за въпроси за детекция на лъжа за валидизирани техники.

Анализ на тестови данни – (40 часа)
Участниците ще имат знания за моделите на физиологични реакции, използвани при интерпретацията на полиграфски данни, включително и умения за идентифициране на данни, които са подходящи или такива, които не са подходящи за анализ. Обучаващите се ще научат да анализират полиграфски данни, използвайки валидизирани системи за оценка, включително и правила за взимане на решения за краен резултат.

Контрамерки – (8 часа)
Участниците ще се научат да описват често срещани видове контрамерки и атипична физиология.

Представяне на информация и резулати – (2 часа)
Участниците ще се научат коя е информацията, която им е нужна и как да представят резултатите от полиграфските изследвания.

Практически часове – (80 часа)
Участниците ще покажат основна компетентност при провеждането на полиграфски изследвания.

Допълнителни избирателни часове – (74 часа)

Участниците ще се запознаят с друго съдържание, свързано с оценката на истинността на твърдения или ще им бъдат дадени допълнителни инструкции по теми, определяни от обучителния център.

Академичен прогрес и политика за завършване
По време на Базовия курс за работа с полиграф, обучаващите се ще имат минимум три писмени изпита и финален изпит в края на курса. Участниците трябва да имат минимум 70% (или по-висока) успеваемост на всеки изпит. Също така ще бъдат провеждани много практически изследвания (както диагностични, така и скрининг), като се използва подходяща методология, преподавана в обучителния център. Други задачи могат да бъдат поставяни на обучаващите се от инструкторите в курса или директора на Полиграфското училище.

Професионално членство
Обучителният център не гарантира, че участниците ще бъдат пригодни за професионални полиграфски асоциации. Отговорността за определяне на пригодността за членство в която и да е професионална организация е на всеки един от обучаващите се. Обучителният център преминава проверка за акредитация тази година и ще продължи да има такива проверки на всеки три години или какъвто интервал бъде определен от Американската полиграфска асоциация. 

 

Имате въпрос? 

Пишете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Този сайт използва бисквитки (cookies), ако продължите да използвате сайта, Вие приемате използването им.

Прочети още

Разбрах

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И „БИСКВИТКИ“

 

Асес създаде тази Политика за поверителност, за да заяви строгия ни ангажимент към неприкосновеността на личните данни. По-долу са описани практиките ни за събиране, обработване и разпространение на информация за този уебсайт: www.assess.bg
Асес си запазва правото да променя тази политика по всяко време, като уведомява потребителите за съществуването на нова политика за поверителност.
Асес спазва неприкосновеността на личните ви данни и се ангажира да ги защитава чрез спазването на настоящата политика.
Настоящата политика описва вида информация, която можем да съберем от вас, или която може да ни предоставите, когато посещавате уеб сайта www.assess.bg и нашите практики за събиране, обработване, съхранение, защита и оповестяване на тази информация. Моля, прочетете внимателно политиката, за да разберете нашите правила и практики относно вашата информация и как ще се справим с нея. Ако не сте съгласни с нашите правила и практики, вашият избор е да не използвате нашия уебсайт.
Тази политика се отнася за информацията, която събираме:
• На този уебсайт
• Чрез електронна поща, текст и други електронни съобщения между вас и този уебсайт.
• От формуляра на вашата заявка
• Когато виждате нашите реклами и ползвате нашите приложения на уебсайтове и услуги на трети страни, ако тези приложения или реклами включват връзки към настоящата политика.

Събиране на данни

Съгласно Общия Регламента на ЕС за защита на личните данни (GDPR) личните данни се определят като:
"Всякаква информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице ("субект на данните"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или косвено, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, ЕГН, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице ".

"Информация за използването" или "Данни за използването" е информация за онлайн активността на човек, която сама по себе си не идентифицира физическото лице, като тип на браузъра, операционната система, най-гледаните и посещаваните страници и препратки на нашия уеб сайт, входните и изходните точки, броя на завършванията на формуляри, времето, прекарано на страниците, най-популярните ключови думи, използваните извън сайта, за да водят клиентите към уебсайта ни, информацията, събирана чрез "бисквитките", и други събития за устройството, като системна дейност, сривове и хардуерни настройки.

По принцип, ние не считаме „Данните за използването“ като лични данни, тъй като „Данните за използването“ сами по себе си обикновено не идентифицират дадено лице. Личните данни и „Данните за използването“ могат да бъдат свързани заедно. Различните видове „Данни за използването“ също могат да бъдат свързани заедно и след като са свързани, могат да идентифицират определено лице. Също така, някои „Данни за използването“ могат да бъдат лични данни съгласно приложимото законодателство.
Асес събира информацията, която ни предоставяте, както и от използването на уебсайта и услугите. Информацията, която събираме и как я обработваме, зависи от начина, по който използвате и осъществявате достъп до уебсайта. Някои данни се събират автоматично чрез използването на "бисквитки" и други подобни инструменти за събиране на данни. Погледнете по-долу за повече информация относно използването на „бисквитки“ от Асес.

Ние събираме информация от вас, когато:

Използвате уебсайтът ни: Ние събираме лична информация и „Данни за използването“ от вас, когато създавате заявка за някои от услугите, свързвате се с нас за помощ или информация, по друг начин предоставяте личната си информация, или при поискване на други услуги. Събираме информацията и съдържанието, които ни изпращате, когато въвеждате информацията си във формуляра на нашия уебсайт, изисквате допълнителна информация за дадена услуга, и когато въвеждате коментари, или изпращате жалба.

Данни за използването: Също така автоматично събираме данни за използването, когато боравите с уебсайта. Всеки път, когато използвате уебсайта или услугите, използваме информацията за местоположението от мобилното ви устройство или браузъра, за да приспособяваме услугите и ползването на уебсайта ни към вашето местоположение.

Информацията, която събираме чрез автоматичните технологии за събиране на данни.

Докато разглеждате и ползвате нашия уебсайт, можем да използваме автоматични технологии за събиране на данни, за да събираме определена информация за вашето оборудване, търсения и тенденции, включително:
• Подробности за посещенията ви в уебсайта ни, включително данни за трафика, данни за местоположението, дневници и други комуникационни данни и ресурсите, до които имате достъп и използвате на уебсайта.
• Информация за вашия компютър и интернет връзка, включително вашия IP адрес, операционна система и тип браузър.

Също така може да използваме тези технологии, за да събираме информация за вашите онлайн дейности с течение на времето, и през уеб сайтове на трети страни или други онлайн услуги (проследяване на поведението).

Бисквитките, като една от тези технологии, могат да се управляват чрез настройките на браузъра. Имайте предвид, че настройването на контролите на бисквитките, така че да бъдат прекалено ограничителни или се отказвате от бисквитките, може да повлияе на възможността ви да използвате определени функции на уебсайта на Асес. Моля, обърнете се към помощните инструкции за вашия браузър за да научите повече как да използвате бисквитки и други технологии. Ако решите да откажете или изтриете бисквитки, ще трябва да повторите този процес, ако използвате друг компютър, или да промените браузъра.

Информацията, която събираме автоматично, е статистическа информация и не включва лична информация, но можем да я запазим или да я свържем с личната информация, която събираме по друг начин или получаваме от трети страни. Това ни помага да подобрим нашия уебсайт и да предоставим по-добра и по-персонализирана услуга, включително като ни позволи да:
• Оценим размера на аудиторията и моделите на използване.
• Съхраняваме информация за вашите предпочитания, позволявайки ни да персонализираме нашия уебсайт според индивидуалните Ви интереси.
• Ускорим търсенията Ви.
• Ви разпознаем, когато се върнете на нашия уебсайт.

Технологиите, които използваме при автоматичното събиране на данни, могат да включват:
• "Бисквитки" (или бисквитки на браузъра). "Бисквитката" е малък файл, съхраняван на твърдия диск на вашия компютър. Можете да се откажете да приемате бисквитки на браузъра, като активирате подходящата настройка в браузъра си. Ако обаче изберете тази настройка, Вие може да не сте в състояние да получите достъп до определени части от нашия уебсайт. Освен ако не сте настроили настройката на браузъра си така, че да откаже "бисквитките", нашата система ще издава "бисквитки", когато насочвате браузъра си към нашия уебсайт.
• Бисквитки с Flash. Някои функции на нашия уебсайт могат да използват локалнo съхранявани обекти (или "бисквитки с Flash"), за да събират и съхраняват информация за вашите предпочитания и навигация до, от и на нашия уебсайт. Flash бисквитките не се управляват от същите настройки на браузъра, каквито се използват за бисквитките на браузъра.
• Web Beacons. Страниците на нашия уебсайт и нашите електронни писма могат да съдържат малки електронни файлове, известни като web beacon (наричани още clear gifs, pixel tags, and single-pixel gifs), които позволяват на компанията например да преброи потребителите, които са посетили тези страници или отворили имейл, както и за други статистически данни свързани с уебсайта (например записване на популярността на определено съдържание на уебсайтове и проверка на целостта на системата и сървъра).
Ние не събираме автоматично лична информация, но можем да обвържем тази информация с лична информация за вас, която събираме от други източници, или която ни предоставяте.

Използване от трети страни на "бисквитки" и други технологии за проследяване

Някои съдържания или приложения, включително реклами, в уебсайта се обслужват от трети страни, включително рекламодатели, рекламни мрежи и сървъри, доставчици на съдържание и доставчици на приложения. Тези трети страни могат да използват "бисквитки" самостоятелно или заедно с web beacon или други технологии за проследяване, за да събират информация за вас, когато използвате нашия уебсайт. Информацията, която събират, може да бъде свързана с личната ви информация или те могат да събират информация, включително лична информация, за вашите онлайн дейности с течение на времето, и между различни уебсайтове, и други онлайн услуги. Те могат да използват тази информация, за да Ви предоставят реклами, базирани на интереси (поведенчески), или друго насочено към Вас съдържание.
Ние не контролираме технологиите за проследяване на тези трети страни или как те могат да бъдат използвани. Ако имате въпроси относно реклама или друго насочено към вас съдържание, трябва да се свържете директно с отговорния доставчик.

Как се използва информацията ви

Ние използваме Личната информация, която събираме, за да работим, подобряваме и персонализираме Уебсайта и услугите, включително да предоставяме обслужване на клиентите, да персонализираме нашия маркетинг и да откриваме, предотвратяваме и смекчаваме измамни или незаконни дейности. Вие се съгласявате, че може да използваме личната Ви информация, както следва:
• да ви предоставяме услугите си;
• да изпълним всяка друга цел, за която сте я предоставили;
• да оперираме, да подобряваме и персонализираме услугите, които предлагаме, и да даваме на всеки потребител по-последователно и персонализирано ползване свързано с нас;
• за обслужване на клиенти, сигурност, откриване на измами или незаконни дейности или за създаването на архив и резервни копия във връзка с предоставянето на Услугите;
• да комуникираме с вас, по електронна поща, по телефон или по друг начин, както сте ни упълномощили да ви информираме за услугите, събитията и др.
• по-добре да разберем как потребителите осъществяват достъп до уебсайта и услугите, за да се подобри уебсайта и услугите и да отговорят на потребителските предпочитания, включително персонализиране на езика и местоположението, персонализирана помощ и инструкции или предоставянето на други отговори относно използването на услугите от потребителите;
• да ни помогне да развиваме новите си услуги и да подобряваме съществуващите;
• да предоставяме на потребителите възможност за реклама и директен маркетинг, които са по-подходящи за тях;
• да оценяваме ефективността и да подобряваме рекламната и друга маркетингова и промоционална дейност във или във връзка с Услугите.
• за всякакви други цели с вашето съгласие.

Правна основа за обработката на лична информация от жители на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Ако пребивавате в Европейското икономическо пространство (ЕАОС), обработването на вашата лична информация ще бъде легитимирано както следва:
• Винаги, когато изискваме Вашето съгласие за обработването на вашата лична информация, такава обработка ще бъде оправдана съгласно член 6, параграф 1, буква б). (а) от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 ("GDPR"). Този член в GDPR описва, кога обработката може да се извърши законно.
• Ако обработката на вашите лични данни е необходима за изпълнение на договор между вас и Асес или за предприемане на преддоговорни стъпки по ваша молба, тази обработка ще се основава на GDPR член 6, параграф 1, буква б). (Б). "). Ако тези данни не бъдат обработени, Асес няма да може да изпълни договора с вас.
• Когато обработката е необходима, за да спазим правно задължение, ние ще обработваме вашата информация въз основа на GDPR член 6, параграф 1, буква б). (в), например спазването на законодателството в областта на трудовото право.
• Когато обработването е необходимо за целите на законните интереси на Асес, тази обработка ще бъде извършена в съответствие с GDPR член 6, параграф 1, буква б). (е), например за откриване на измами.

Разкриване на информация

Можем да разкриваме обобщена информация за нашите потребители и информация, която не идентифицира никого, без ограничения.
Може да разкриваме лична информация, която събираме или Вие предоставяте, както е описано в тази политика за поверителност:
• На нашите филиали.
• За изпълнители, доставчици на услуги и други трети страни, които използваме за подпомагане на нашата дейност, и които са задължени по договорни отношения да пазят личната информация, и да я използват само за целите, за които я разкриваме.
• За да бъде постигната целта, за която я предоставяте.
• За всяка друга цел, разкривана от нас, когато предоставите информацията.
• С ваше съгласие.
• За правни цели: Също така може да споделяме информация, която събираме от потребителите, ако е необходимо, за да наложим нашите права, да защитаваме правата, имуществото или безопасността на другите, или, ако е необходимо, да поддържаме функциите за външен одит, съответствие със законови изисквания и корпоративно управление. Ние ще разкрием лична информация, която считаме за необходима, за да отговорим на призовка, регламент, обвързваща наредба на комисия за защита на данните, правен процес, правителствено искане или друг правен или регулаторен процес. Също така можем да споделяме Лична информация, когато е необходимо, за търсене на обезщетения или да ограничим щети, които биха възникнали.
• Корпоративни промени. Може да прехвърлим информация, включително личната Ви информация, във връзка със сливане, продажба, придобиване или друга промяна на собствеността или контрола от нас, или от което и да е свързано дружество (във всеки случай изцяло или отчасти). Когато възникне някое от тези събития, ще полагаме разумни усилия да уведомим потребителите, преди информацията ви да бъде прехвърлена или да бъде обект на друга политика за поверителност.

Къде съхраняваме вашите лични данни

Данните, които събираме от вас, ще бъдат прехвърлени и съхранявани в Европейския съюз. Асес ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират надеждно и в съответствие с тази политика за поверителност. Цялата информация, която предоставяте на Асес, се съхранява на защитени сървъри. За съжаление предаването на информация по интернет не е напълно защитено. Въпреки, че ще направим всичко възможно, за да защитим вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на данните, предавани на нашия сайт; всяко предаване е на ваш собствен риск. След като получим информацията ви, ще използваме стриктни процедури и контроли за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

Достъп и коригиране на данните Ви

Ако искате да упражните правата си по повод обработка на вашите лични данни от страна на Асес, моля свържете с нас чрез: dpo@amatas.eu.
Можете също да поискате информация, чрез нашия портал относно: целта на обработката; категориите на съответните лични данни; кой друг освен Асес може да е получил данните от Асес; какъв е източникът на информацията (ако не сте я предоставили директно на Асес); където се съхраняват личните данни и колко време ще се съхраняват. Имате право да коригирате (поправите) записа на вашите лични данни, поддържани от Асес, ако това е неточно. Освен при определени изключения, можете да поискате от Асес да заличи вашите лични данни или да прекрати обработването им. Можете също така да поискате от Асес да бъдат допълнени или актуализирани вашите лични данни, да бъдат трансформирани в анонимни формати, да се блокират всички данни, които се извършват в нарушение на закона, както и да се противопоставите на тяхното третиране по всякакви легитимни причини. Можете да оттеглите вашето съгласие за обработката на лични данни или по-нататъшната обработка на лични данни от Асес по всяко време. Можете също така да поискате Асес да прекрати използването на вашите данни за целите на директния маркетинг. Имате право да подадете жалба до КЗЛД, ако имате притеснения относно начина, по който Асес обработва вашите лични данни. Когато това е технически осъществимо, Асес - при поискване - ще предостави личните ви данни или ще ги предаде директно на друг администратор. Имате право да получавате личните си данни в структуриран и стандартен формат.

За упражнението на вашите права като субект на лични данни в Асес, можете да се свържете с нас чрез мейл на: dpo@amatas.eu. При постъпило искане от Ваша страна, за достъп до обработваните от нас лични данни, Асес ще предприеме всички необходими действия за да Ви предостави по подходящ начин информацията относно обработването безплатно. В случай, че искането е неоснователно или прекомерно специално поради своята повторяемост, Асес може да начисли такса в разумен размер като взема предвид административните разходи за предоставяне на информация или на комуникация, или за предприемане на действия по искането, както и да откаже да предприеме действие по искането.

Асес е длъжна да потвърди самоличността Ви преди да предостави информацията свързана с обработването на вашите лични данни.

Въпроси, притеснения или жалби

Ако имате въпроси или притеснения, относно това известие за поверителност, моля, свържете се с нас на адрес: dpo@amatas.eu