fbpx

Асес е единствената компания, която предлага провеждане на така наречената следтестова беседа след установяване на резултат "ЛЪЖА" по изследваната тема.

Целта на тази следтестова беседа е да се получат достоверни данни и факти от изследваното лице, чрез които да се подпомогне възстановяването на нанесените щети.

Преди провеждане на полиграфско изследване е необходимо да бъде предоставена пълна, точна и обективна информация, имаща отношение към случая или повода за провеждане на полиграфско изследване. Полиграфско изследване се провежда единствено при доброволно съгласие от страна на изследваното лице.

Защо?
Полиграфският метод (детектора на лъжата) е най-бързият научен и лесен начин за установяване на истината. Експертите от екипа на Асес са с дългогодишен опит в сферата на детекцията на лъжата, вещи лица към български съдилища и супервайзори.

Апаратура
Lafayette Instrument (САЩ) - един от най-големите производители на полиграфска апаратура в света.

В какви случаи
Полиграфската процедура е особено ефективна при установяване на финансови или други материални липси, тъй като чрез вътрешна проверка бързо, лесно и дискретно може да се установи степента на съпричастност на служителите. Основната функция на метода, при въвеждането му като превантивна практика, е намаляване риска от нелоялно поведение и злоупотреби, които могат да доведат до значителни материални и финансови загуби за работодателя. Практическата полезност на полиграфа при подбор на служители се простира от проверка на истинността на информацията, предоставена в автобиографичните справки до откриване на противопоказания за заемане на определена длъжност.

  • Изясняване на причините за напускане на предходни работни места;
  • Наличие на рискови фактори като криминално минало, алкохолни, наркотични или хазартни зависимости;
  • Наличие на корупционни практики;
  • Кражби;
  • Злоупотреби с конфиденциална информация и сътрудничество с конкурентни фирми.