fbpx

Психологичният анализ на писмени, аудио и видео източници е част от метода на психологичното профилиране.
Намира приложение при:

 

  • определянето на мотивацията, истинността и правдивостта на анонимни заплахи (съобщения, жалби и пр.)
  • определянето на основните психологични характеристики и личностни черти на подателя на съобщението, които да подпомогнат неговото идентифициране
  • прогноза на степента на заплахата и риска за здравето, сигурността и живота на граждани, на отделни организации (институции) и за националната сигурност