Експертите от Асес предоставят суперивизия на полиграфски изследвания, извършени от полиграфисти, както от страната, така и от чужбина.

Съдебно-психологичната експертиза е експертно заключение, изготвено на базата на психологични методи.