Станислава Савова
Психолог,
Магистър Социална психология

Станислава развива своята експертиза в областите на  Социалната и организационна психология, психичното здраве и психологична дейност.

В периода 2000 – 2014 работи по овладяване на кризи, управлението на критични инциденти, психологичното подпомагане на служители и техните семейства. Участва в редица изследвания и проекти, свързани с оценката и подбора на кадри.

През 2018г. Станислава преминава серия международни обучения в областта на психологичното консултиране на професионални спортисти. В периода 2019 – 2020 г. поема като главен експерт проекта на „Асес“ за спортно-психологично подпомагане на един от водещите професионални футболни клубове в страната. Паралелно със спортно – психологичната дейност,

Станислава участва в проектите на Асес, свързани с екипните динамики, организационната промяна, индивидуалната и групова ефективност и личното и екипно развитие.

Станислава е лектор в редица обучения и семинари, свързани с комуникативни умения, работа в екип, управление на конфликти, работа в условията на стрес и адаптиране към нови условия на труд.

Станислава е част от екипа на „Асес“ от 2015 г. От 2016 оглавява регионалната структура на фирмата в гр. В. Търново-Габрово.

Член е на Дружеството на психолозите в Република България.

Новини