Работи в Assess от 2015 година. Офис Велико Търново. От 2000 г. до 2014 г. работи в системата на МВР, 6 години от които в Института по психология.

Експерт в областта на професионалния подбор на кадри. Има извършени множество психологични изследвания, свързани с подбора на кадри в сферата на сигурността. С богат опит в индивидуалното и групово консултиране.  В областта на криминалната психология има опит в разкриването на извършители на тежки криминални престъпления, грабежи и кражби, както и в овладяване на критични ситуации с лица, заявили суицидни намерения, и с лица, жертви на престъпления.

Участвала в обучения и семинари, свързани с  подбор и кариерно развитие; клинична социална работа - терапевтична ситуация и терапевтично поведение, групи и групова терапия, както и курсове за комуникативни умения и работа в екип.

Новини