Таня Димитрова работи в Assess от 2014 година. В периода 2012 - 2014 участва в обучения и стажантски програми към Институт по психология на МВР.

Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” и Софийски централен затвор.

Клиничен психолог, завършва допълнителни курсове по „Психология на убеждаването, конфликта и воденето на преговори” и „Невропсихологична и психофармакологична интервенция”, проведени към Universidad Complutense de Madrid, Испания.

Участва на кръгли маси, конференции и конгреси в сферата на криминалната психология и съдебно-психологичните експертизи.

Новини