Таня Димитрова
Психолог,
Магистър Клинична и консултативна психология, сертифициран Когнитивно - Поведенчески консултант

Таня е завършила бакалавърска степен по Психология и магистратура по Клинична и консултативна психология в Софийски Университет „Свети Климент Охридски“. Успоредно с образованието си в България, успешно завършва допълнителни академични дисциплини: „Психология на убеждаването, конфликта и воденето на преговори“; „Невропсихологична и психофармакологична интервенция и лечение“; „Психологична интервенция и лечение“  в Universidad Complutense de Madrid, Испания. В периода на обучението си в България участва в редица програми в системата на МВР и ГДИН. 

Таня е част от екипа на „Асес“ от 2014 година и оглавява дейността на фирмата в гр. Варна. 

Като част от екипа на „Асес“, Таня започва работа в направление „криминална психология“ и работи по множество криминални случаи, включително с извършители на тежки престъпления срещу личността и с жертви на криминални посегателства.

В периода 2016г.-2019г. специализира в областта на Когнитивно-Поведенческото консултиране, а през 2017г.-2018г. разширява експертизата си със серия международни обучения в областта на психологичното консултиране на професионални спортисти.

През 2017г. става част от проекта на „Асес“ за спортно-психологично подпомагане на един от водещите професионални футболни клубове в страната. В продължение на 3 години работи по спортно-психологичната подготовка на отбор А на клуба, а от началото на 2020г. поема психологичното подпомагане на Младежката футболна академия.

В практиката си като когнитивно-поведенчески консултант Таня работи по линия на психологичната подкрепа на служители и техните семейства в разнородни браншове и организации, а също и консултирайки подрастващи и техните семейства.

Към момента Таня е докторант в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ и  специализира в областта на Консултативната психология.

Новини