Тодор Тодоров
Управител

Тодор е криминален психофизиолог. Между 1999 г. и 2012 работи в сектор „Криминална психология” на Института по психология–МВР, като от 2009 до 2012 е началник на сектора.

Тодоров има дългогодишен практически опит в областта на психологичното профилиране на неизвестни извършители на тежки криминални престъпления, преговори в ситуации с взети заложници, кризисни интервенции, овладяване на критични ситуации с лица, заявили суицидни намерения, анализ на писмени, аудио и видео източници, поведенчески анализ, изготвяне и защита на съдебно-психологични експертизи.

Като криминален психолог и експерт психофизиолог, Тодор има проведени полиграфски изследвания с над 4 000 изследвани лица за проверка на лоялност, разкриване на кражби, злоупотреби с конфиденциална информация, грабежи, палежи и тежки криминални престъпления. В допълнение към това е супервизирал над 10 000 полиграфски изследвания.

В професионалната си биография има завършени Пълен курс на обучение на работа с полиграф и Обучение за провеждане на полиграфски изследвания на осъждани сексуални насилници (PCSOT – Post Conviction Sex Offender Testing и Advanced PCSOT) в Backster School of Lie Detection, Сан Диего, САЩ.

Тодор е сертифициран обучител за работа с полифизиограф от Backster School of Lie Detection, САЩ. Член е на Американската полиграфска асоциация (АПА) и Дружеството на психолозите в Република България.

Автор е на публикации в специализираните периодични издания на Института по Психология на МВР по теми, свързани с криминалната психология. Участвал в кръгли маси, международни семинари и проекти, свързани с разкриване и превенция на престъпна дейност и др.

Новини