Програмата е подходяща за високо мотивирани кандидати за кариерна реализация в области като тренинга на мениджъри и организационното консултиране, развитието на хората и екипите в организациите, управлението на програми за организационна промяна и изграждането на ефективни системи за управление. Подходяща основа за участие в курса е успешното завършване на базисно обучение в областта или магистратура по трудова и организационна психология и/или управление и развитие на човешките ресусри.

 

 

Програмата на курса има лабораторен характер (състои се от 10 двудневни уикенд лаборатории с интерактивни уъркшопи, 20 тематични уебинари и 20 сесии за индивидуални консултации и коучинг с всеки от участниците). В нея разчитаме на процесите на учене и промяна чрез разширяване и изследване на собствения интроспективно-интерактивен опит и саморефлексията върху него в колегиална микро-общност - в духа на традициите на супервизиращите и сертифициращи програмата водещи световни школи като NTL Institute в САЩ и The Tavistock Institute в Обединено кралство. Участниците в курса придобиват международно признат сертификат за професионална подготовка като акредитирани консултанти по групово-динамичен тренинг и процесуално организационно консултиране.