fbpx

Програмата е подходяща за високо мотивирани кандидати за кариерна реализация в области като тренинга на мениджъри и организационното консултиране, развитието на хората и екипите в организациите, управлението на програми за организационна промяна и изграждането на ефективни системи за управление. Подходяща основа за участие в курса е успешното завършване на базисно обучение в областта или магистратура по трудова и организационна психология и/или управление и развитие на човешките ресусри.

 

 Програмата на курса има лабораторен характер (състои се от 10 двудневни уикенд лаборатории с интерактивни уъркшопи, 20 тематични уебинари и 20 сесии за индивидуални консултации и коучинг с всеки от участниците).