fbpx

 Програмата на курса има лабораторен характер (състои се от 10 двудневни уикенд лаборатории с интерактивни уъркшопи, 20 тематични уебинари и 20 сесии за индивидуални консултации и коучинг с всеки от участниците).

В нея разчитаме на процесите на учене и промяна чрез разширяване и изследване на собствения интроспективно-интерактивен опит и саморефлексията върху него в колегиална микро-общност - в духа на традициите на супервизиращите и сертифициращи програмата водещи световни школи като NTL Institute в САЩ и The Tavistock Institute в Обединено кралство. Участниците в курса придобиват международно признат сертификат за професионална подготовка като акредитирани консултанти по групово-динамичен тренинг и процесуално организационно консултиране.

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА*:

 

29 Февруари - 1 Март 2020

ДВУДНЕВНА УИКЕНД ЛАБОРАТОРИЯ 1:

 • Откриване на програмата и запознаване на участниците
 • Сензитивити тренинг за собствен групов опит
 • Изследване на човешките взаимодействия и ефектите на преживелищното, действеното и рефлексивното учене в група

 

14-15 Март 2020

ДВУДНЕВНА УИКЕНД ЛАБОРАТОРИЯ 2:

 • Групова динамика, групови отношения
 • Наблюдение и фасилитация на груповите процеси, индивидуалните и междуличностните промени в групов и организационен контекст

 

28-29 Март 2020 

ДВУДНЕВНА УИКЕНД ЛАБОРАТОРИЯ 3:

 • Групово-динамичен тренинг – макро- и микро-дизайн, инструменти, умения за фасилитация и мониторинг на процесите и ефектите

 

18-19 Април 2020

ДВУДНЕВНА УИКЕНД ЛАБОРАТОРИЯ 4:

 • Диагностика и развитие на ефективни работни групи (екипи)

 

16-17 Май 2020

ДВУДНЕВНА УИКЕНД ЛАБОРАТОРИЯ 5:

 •  Диагностика и развитие на екипното и организационното лидерство

 

6-7 Юни 2020

ДВУДНЕВНА УИКЕНД ЛАБОРАТОРИЯ 6:

 • Практикум за организационно развитие – Част 1: Процеси и системи

 

19-20 Септември 2020

ДВУДНЕВНА УИКЕНД ЛАБОРАТОРИЯ 7:

 • Практикум за организационно развитие – Част 2: Анализ и диагностика

 

17-19 Октомври 2020

ДВУДНЕВНА УИКЕНД ЛАБОРАТОРИЯ 8:

 • Практикум за организационно развитие – Част 3: Интервенции и ефекти

 

7-8 Ноември 2020

ДВУДНЕВНА УИКЕНД ЛАБОРАТОРИЯ 9:

 • Организационен ре-дизайн и реализация на организационната промяна

 

28-29 Ноември 2020

ДВУДНЕВНА УИКЕНД ЛАБОРАТОРИЯ 10:

 • Практически умения за индивидуално и групово процесуално консултиране и ролева анализа (коучинг)
 • Приключване на програмата и сертификационно тържество

 

* РЕГИСТРИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ ПОЛУЧАВАТ ПОДРОБНА ПРОГРАМА

   НА ВСЯКА УИКЕНД-ЛАБОРАТОРИЯ В НАЧАЛОТО НА КУРСА.