fbpx

АКАДЕМИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИ ЛИДЕРИ И ТОП-МЕНИДЖЪРИ е предназначена за мениджъри от средно или висше управленско ниво, които искат да разгърнат лидерския си потенциал и да развият компетенциите в осъзнатото ръководене на хора.

Програмата на АКАДЕМИЯТА има лабораторен характер и представлява пъзел от 14 модула, всеки един от които е самостоятелно обучение по конкретна тема с фундаментална важност за екипното и организационно управление и развитие.

Стратегическата ни работна задача е да  подпомогнем участниците да обогатят самопознанието и себерефлексията и да ускорим процесите на самоусъвършенстване на стила на ръководителите в управлението и развитието на организациите им.

Как да извлечем най-доброто от отношенията си в работата?

Как да вземаме правилни решения, да сме още по-ефективни и производителни?

Как да усъвършенстваме уменията си за влияние, себеутвърждаване и самоконтрол в екипа и организацията?

Успешните лидери не се боят от вземането на трудни решения. Те знаят ясно към какво се стремят и срещу какво се противопоставят. Запознати са с Принцип№1 за успех в бизнеса и щастие в живота – личната отговорност и неподправеност.

Тази тренинг програма използва последните концептуални модели в областта, за да ангажира участниците с решаване на горещи проблеми в конкретните условия на техните роли и организации.

Как да развием и използваме уменията си, за да реализираме успешно на практика стратегическата си визия?

Как да повишим ефективността си в разбирането, планирането и участието си в промените в организацията?

Как да усъвършенстваме уменията си на лидери в работата си в групи?

Какво е основното, най-важното в работата на съвременния мениджър?

Практикум за лидери, които са и вътрешни организационни консултанти

Как да изградим ефективен екип и да освободим креативността му?

Целта на тази тренинг програма е да представи най-новите тенденции свързани с решаването на ключовите въпроси за изработването и реализацията на действена стратегия за развитието на човешкия капитал, организационното учене, оценката на кадровия потенциал и кариерното израстване в съвременните организации.

Развитието на организираността (Organization Development) е комплексен, планомерен подход, технология за подобряване на организационната ефективност, адаптивност и устойчивост.

Изграждането на ефективни партньорски отношения и реализацията на програми за комплексно психосоциално обслужване на организациите (Employee Assistance Programs, Behavioral Health & Wellness) е относително нова и все по-важна практика в съвременните организации.