fbpx

Как да вземаме правилни решения, да сме още по-ефективни и производителни?

 Често в този забързан и непрекъснато променящ се свят се чувстваме затруднени да упражняваме контрол върху събитията около нас и затрупани с нарастващи изисквания в работата и ежедневието си. Не желаем просто да реагираме на натиска и стреса, без да следваме приоритетите си. Спазването на сроковете, борбата между приоритетите и спешността, неудовлетвореността от резултатите ни напомнят за необходимостта да намерим начин да организираме работата си така, че да намалим стреса, възстановим усещането си за личен контрол и фокус на усилията в името на постигането на по-значими резултати.

 

Тази тренинг програма е предназначена да подпомогне участниците в усилията им да изградят ефективен стил на самоорганизация и ефикасно използване на личните им ресурси. Участието в нея ще им позволи да анализират външните и вътрешни източници на напрежение, и да изградят по-продуктивни лични модели на поведение.

 

 

 

 

Ползи от участието

 

 

§Оптимизация на изпълнението на функциите ви в работата и по-пълноценна реализация на потенциала ви;
§Подобрена целенасоченост в използване на времето и ресурсите водещи до възстановен вътрешен баланс и контрол на приоритетните дейности;
§Осмисляне на мотивите и потребностите, които движат поведението ви и влияят върху решенията ви;
§Широк спектър от нови практически средства, които ще ви позволят да се справяте с напрежението и изискванията в работата ви, и да управлявате времето и енергията си успешно.
 

 

Акценти в съдържaнието на програмата

 

 

 

Основните избори и как те зависят от нагласите и навиците ни

Как да използваме ресурсите си, за да постигнем максимален резултат

Личната мотивация и ролята й за самоорганизацията на поведението ни

Управление на стреса и времето ни с контрол върху основните приоритети

Как определяме успеха и значимите резултати в работата си

Как да изградим и поддържаме чувството си за контрол и ефикасност

Упражнения за развитие на необходими за ежедневието микро-умения: управление на времето; управление на стреса; управление на личното развитие; изграждане на баланс между работата и живота извън нея; овладяване на перфекционизма; ефективно делегиране; възстановяване и активен отдих
 

 

Автори и водещи консултанти на програмата:

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC; Георги Атанасов, MSc

 

Mясто на провеждане: Тренинг база на „АСЕС“ ЕООД

Времетраене:  3 дни (от 9.00 до 18.00 часа)

Максимален размер на групата: 20 участника

Пълна цена за един участник: 680 лв. без ДДС

20% отстъпка от цената на всеки модул при участие в цялата програма.