fbpx

Как да усъвършенстваме уменията си за влияние, себеутвърждаване и самоконтрол в екипа и организацията?

 В работата си с другите хора в екипа и организацията ние неизбежно получаваме оценка за личната си ефективност и авторитета си. За да оказваме реално влияние върху хората и събитията в отдела и организацията, се нуждаем от самочувствие, яснота на целите и комуникативна компетентност.

 

Тази тренинг прорама осигурява на участниците богат репертоар от подходи и умения за изграждане на личния им авторитет и стила им на социално влияние. Ключов елемент в програмата са практическите упражнения, насочени към индивидуалните потребности на участниците.

 

Програмата дава възможност за учене в защитената среда на малката група с акцент върху решаване на реални проблеми в работната среда на участниците.

 

 

 

 

 

 

 

Ползи от участието

 

§Практическо формиране и усъвършенстване на уменията за социално влияние;

§Повишена самоувереност и способност за справяне в сложни екипни ситуации;

§Подобрени умения за конструктивно ангажиране на партньорите и сътрудниците в работата на екипа и организацията без авторитарност, манипулации и конфликти.
 
 

   Акценти в съдържaнието на програмата

 

 

 

 

§Динамика на процеса на социално влияние в екипа и организацията

§Развитие на гъвкав социален стил и стратегическа работа в екипа

§Разграничаване на пасивния, агресивния и себеутвърждавашия модел на поведение в сложни социални ситуации

§Укрепване на самочувствието и личната ефективност

§Микро-умения за наблюдение и активно изслушване

§Как да влияем конструктивно върху процесите в групата

§Фокусиране на личната мощ за изграждане на авторитет и постигане на влияние  в съвместната работа с различни хора и екипи

§Осмисляне на убежденията и навиците, които оказват негативно влияние върху личната ни ефективност
 
 

Автори и водещи консултанти на програмата:

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC; Георги Атанасов, MScMясто на провеждане: Тренинг база на „АСЕС“ ЕООД

Времетраене:  3 дни (от 9.00 до 18.00 часа)

Максимален размер на групата: 20 участника

Пълна цена за един участник: 680 лв. без ДДС

20% отстъпка от цената на всеки модул при участие в цялата програма.